Hopp til hovedinnholdet på siden

Ordfører

Randi Eek Thorsen er ordfører i Gran kommune i perioden 2019 – 2023. Hun representerer Arbeiderpartiet (Ap), og ble valgt som ordfører gjennom et samarbeid med Senterpartiet (Sp).

Ordfører Randi Eek Thorsen utenfor hovedinngangen til Gran rådhus.

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant, og velges av kommunestyret for en periode for fire år. Hun innkaller til, og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. 

En sentral oppgave for ordføreren i Gran er å arbeide for å utvikle kommunen, herunder bidra til næringsutvikling. Hun representerer kommunen ved offisielle besøk og har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv.

Ordføreren er kommunens rettslige representant. Det vil si at hun skriver under på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer. Hun har derimot bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem.

Ordføreren er tillitsmann for alle medlemmene i de politiske organene, og bistår disse med veiledning og informasjon. På vegne av de folkevalgte har hun i det daglige tett kontakt med rådmannen, som er den øverste administrative lederen i kommunen.

Møt ordføreren på Facebook

Ordføreren i Gran har en egen Facebook-side. Her kan du som innbygger bli bedre kjent med ordføreren, følge med på hva hun er opptatt av og komme med dine innspill.

Varaordfører

Varaordfører i Gran er Pål-Arne Oulie. Han representerer Senterpartiet (Sp).

Pål-Arne Oulie

varaordfører (Sp)
pal-arne.oulie@gran.kommune.no
48 24 06 07

Randi Eek Thorsen

ordfører (Ap)
randi.thorsen@gran.kommune.no
90 50 74 78