Nasjonale råd og regler:

Regjeringen kom med nye råd og regler for smittevern fredag 19. februar. Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider. Det som er nytt er markert i avsnittene under.

På lovdata. no kan du lese den sentrale covid-19-forskriften.

Sosial kontakt og arrangement

Anbefalinger:

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Du bør helst møte andre utendørs og bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester om gangen, i tillegg til de du bor sammen med.
 • Man kan være flere, hvis alle gjestene er fra samme husstand. Likevel bør dere ikke være så mange at det ikke er mulig å holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. (Nytt).

Regler: 

 • Maks ti personer kan være samlet i private sammenkomster utenfor eget hjem, for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer kan være samlet på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune. (Nytt).
 • Maks 100 personer kan være samlet på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (Nytt).
 • Maks 200 personer kan være samlet på arrangementer utendørs, men 200x3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er minst to meter avstand mellom kohortene. (Nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette. (Nytt).
 • Medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.
 • Reglene for skjenking av alkohol er de samme for arrangementer som for serveringssteder (se eget avsnitt). (Nytt).

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • En kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig. (Nytt).
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. (Nytt).

Testplikt og karantene ved innreise til Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
Det gjøres noen unntak, som du kan lese om på regjeringens nettsider.

Alle som reiser til Norge skal registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Les mer om dette på regjeringens nettsider.

Testplikt for reisende til Norge

Fra 18. januar 2021 skal alle innreisende til Norge teste seg for covid-19 på grensen. Testingen skal skje ved teststasjonen på innreisestedet. 

Dette gjelder ikke:

 • barn under tolv år
 • personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19
 • personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a*
 • personer som er unntatt fra karanteneplikt etter §6b første og fjerde ledd*
 • yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd*
 • personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, hvis det ikke er praktisk mulig å teste

*Les hele koronaforskriften på Lovdata.no.

Karantenekrav

Skoler og utdanning

 • Barnehager og skoler drives på gult nivå.
 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høgskoler og fagskoler med forsterket smittevern. (Nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres hvis det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. (Nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek, med forsterket smittevern. (Nytt).

Arbeidsplasser

 • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det.

Butikker, uteliv og serveringssteder 

Anbefalinger:

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll, slik at det er mulig å holde avstand.

Regler:

 • Det er kun tillat å servere alkohol til gjester som får servert mat.
 • Skjenkestopp er klokka 22.00. (Nytt).
 • Gjester som ikke er fra samme husstand, skal kunne holde minst en meter avstand til hverandre. 
 • Alle gjester skal ha sitteplass. Det er kun tillatt å servere alkohol ved bordene.
 • Serveringsstedene skal registrere kontaktopplysninger til gjestene som samtykker til det.
 • Reglene for skjenking gjelder både serveringssteder og for arrangementer. (Nytt).

Fritidsaktiviteter

Anbefalinger:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt. De unntas anbefalingen om en meter avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Inne kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Ute er grensen 200 - det inkluderer utøvere, trenere, dommere og eventuelle tilskuere. (Nytt).
 • Hvis barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter uten nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer ute som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region, der region brukes som geografisk inndeling. (Nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet inne. 
 • Voksne kan drive organisert trening ute, hvis det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både ute og inne.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Dette bør utsettes for å begrense mobilitet og sosial kontakt. 

Lokale anbefalinger 

Bruk av munnbind

 • Du bør bruke munnbind på offentlige steder, som i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder og lignende, når du ikke kan holde minst en meter avstand til andre enn dem du bor med.
 • Du bør bruke munnbind i kollektivtransport når du ikke kan holde minst en meter avstand til andre enn de du bor med, og i drosje.
 • Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år eller barn ved skoleskyss til skolens 1.–7. trinn. Nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke at barn under tolv år bruker munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind. Les mer om dette på Helsenorges nettsider. Anbefalingen gjelder heller ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Unngå bruk av kollektivtransport til områder med høy smitte

 • Du bør ikke bruke kollektivtransport til og fra områder med høy smitte, som for eksempel Oslo.
 • Dersom kollektivtransport likevel benyttes, må du passe på å følge de råd og regler som gjelder i kommunen du besøker. Du bør bruke munnbind hvis du ikke kan holde minst en meter avstand til andre reisende. (Se anbefalinger om bruk av munnbind).