Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 26. jan. 2022 kl. 09:41

Informasjon om korona

Les mer

Politiske møter og saksdokumenter

Her finner du møtedatoer og saksdokumenter fram til 1. januar 2022. Etter denne datoen finner du politisk møtekalender og saksdokumenter i våre nye løsning her.

Møter i Administrasjonsutvalget
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
 
Feb.
   
Mai
     
Sep.
 
Nov.
 
Møter i Eldrerådet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                       
Møter i Formannskapet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
Feb.
Mars
 
Mai
   
Møter i Gran ungdomsråd
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                       
Møter i Gruppeledermøtet
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
 
Mars
   
Juni
     
Okt.
Nov.
Des.
Møter i Klagenemnd i eiendomsskattesaker
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                       
Møter i Klagenemnda
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                       
Møter i Kommunestyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Jan.
Feb.
Mars
April
Mai
Juni
 
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Des.
Møter i Kontrollutvalget
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                       
Møter i Planutvalget
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Feb.
Mars
 
Mai
   
Okt.
Des.
Møter i Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                       
Møter i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                       
Møter i Valgstyret
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
                 
Okt.
Nov.
Des.
Møter i Valgutvalget
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.