I en pressemelding fra Gran kommune i formiddag opplyste vi at det var syv nye smittede med Covid19 i Gran 20.juli. To av de smittede er nærkontakter knyttet til utbruddet i ungdomsmiljøet fra begynnelsen av juli, mens fem er knyttet til en klynge rundt Rojankrysset kafe og et botilbud i Vestre Gran.

Slike pressemeldinger kan noen ganger oppleves litt generelle, ofte avhengig av hvor langt en har kommet i arbeidet med smittesporing og med å oppspore smittekilden. Nå ønsker vi å informere om at det ikke finnes noe grunnlag for å si at smitten kommer fra kafeen. Det mest sannsynlige er at smitten er kommet til Rojankrysset kafe via en gjest.

Smittesporing pågår fortsatt for å finne alle nærkontakter. Vi ønsker de som er blitt smittet god bedring.