Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og betaling

Hva koster det?

Fulltidsplass i kommunal barnehage koster 2.990 kroner per måned fra og med 1. januar 2019. Fra og med 1. august 2019 øker prisen til 3.040 kroner per måned.
Dette er makspris for full barnehageplass. Prisen er fastsatt av Stortinget og gjelder både kommunale og private barnehager.

Matservering i Grans kommunale barnehager koster 386 kroner per måned per heltidsplass per 1.1.2019.

Du betaler for barnehageplass for 11 måneder i året.

Søskenmoderasjon

Du får 30 % reduksjon av beregnet pris for barn nummer 2 (det barnet som har det rimeligste tilbudet).
Du får 50 % reduksjon av beregnet pris for barn nummer 3 eller flere.

Redusert betaling

For barnehageåret 2018/2019 kan familier (husholdninger) med lavere samlet inntekt enn 548.167 kroner søke kommunen om redusert pris.
For barnehageåret 2019/2020 kan familier (husholdninger) med lavere samlet inntekt enn 557.333 kroner søke kommunen om redusert pris.

Inntekt som legges til grunn ved søknadsbehandlingen er husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Inntekten må dokumenteres med skattemelding. Dersom det er endringer i beløp fra sist skattemelding eller et beløp mangler i skattemeldingen er du som søker pliktig til å opplyse og dokumentere dette når du søker.

Søknaden gjelder for maksimalt ett barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjelder for både private og kommunale barnehager.

Gratis kjernetid - fritak fra betaling 20 timer per uke

For barnehageåret 2018/2019 kan familier med samlet personinntekt under 533.500 kroner søke om fritak for betaling 20 timer per uke for 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart.

For barnehageåret 2019/2020 (fra og med 1. august 2019) kan familier med samlet personinntekt under 548.500 kroner søke om fritak for betaling 20 timer per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart. 

 

Retten til gratis kjernetid inntrer fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når kommunen fatter vedtaket.

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2019 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i skattemeldingen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Hege Flatla
Enhetsleder Barnehage
Tlf: 461 96 950
hege.flatla@gran.kommune.no

Britt Inger Lien
Konsulent Barnehage
britt.inger.lien@gran.kommune.no
Tlf: 905 97 608

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00