Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 18. okt. 2021 kl. 13:32

Informasjon om korona

Les mer

Priser og betaling

Fulltidsplass i kommunal barnehage koster 3230 kroner per måned fra og med 1. januar 2021. Dette er makspris for full barnehageplass. 

Prisen er fastsatt av Stortinget og gjelder både kommunale og private barnehager.

Matservering i Grans kommunale barnehager koster 409 kroner per måned per heltidsplass fra og med 1. januar 2021.

Du betaler for barnehageplass for elleve måneder i året.

Søskenmoderasjon

Du får 30 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nummer to.
Du får 50 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nummer tre eller flere.

Redusert betaling

Har jeg rett til redusert betaling?

Fra og med januar 2021 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 592 167 kroner rett til redusert foreldrebetaling.

Har jeg rett til gratis oppholdstid?

Fra august 2020 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 566 100 kroner rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Dette gjelder for to-, tre-, fire- og femåringer.

Hvordan søker jeg om redusert betaling?

  1. Fyll ut skjemaet "Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid i barnehage" som du finner under overskriften "Skjema" på denne siden.
  2. Du må dokumentere din inntekt for at vi skal vite om du har rett til redusert betaling. Det gjør du ved å legge ved skattemelding/skatteoppgjør for 2019 med søknaden din.
  3. For barnehageåret 2020/2021 er fristen for å søke 1. juni. Gjennom året er fristen for å søke den 15. hver måned. Hvis du får godkjent søknaden din, vil ordningen gjelde fra den 1. i neste måned.
  4. Send inn søknaden til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN.
  5. Har du søkt for neste barnehageår innen fristen 1. juni? Da får du svar før barnehageåret starter i august. Søker du ellers i året, får du svar innen én måned.

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2020 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i skattemeldingen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Hege Flatla
Enhetsleder Barnehage
Tlf: 461 96 950
hege.flatla@gran.kommune.no