Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og betaling

Hva koster det?

Fulltidsplass i kommunal barnehage koster 2.990 kroner per måned per januar 2019.
Matservering koster 386,- per måned per heltidsplass per 1.1.2019.

Det betales for 11 måneder i året.

Se prisliste

Søskenmoderasjon

Du får 30 % reduksjon av beregnet pris for barn nummer 2 (det barnet som har det rimeligste tilbudet).
Du får 50 % reduksjon av beregnet pris for barn nummer 3 eller flere.

Redusert betaling

Husholdninger med lavere samlet inntekt enn kr 548.167 kroner kan søke til kommunen om redusert pris.

Inntekt som legges til grunn ved søknadsbehandlingen er husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Inntekten må dokumenteres med selvangivelse. Dersom det er endringer i beløp fra sist selvangivelse eller et beløp mangler på selvangivelsen, er du som søker pliktig til å opplyse og dokumentere dette når du søker. Søknaden gjelder for maksimalt ett barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjelder for både private og kommunale barnehager.

Gå til søknadsskjema for redusert betaling PDF document ODT document

Gratis kjernetid - fritak fra betaling 20 timer per uke

Familier med samlet personinntekt under kr 533.500 kroner kan søke om fritak for betaling 20 timer per uke for 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntrer fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når kommunen fatter vedtaket.

Gå til søknadsskjema for gratis kjernetid

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2018 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i selvangivelsen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Hege Flatla
Enhetsleder Barnehage
Tlf: 461 96 950
hege.flatla@gran.kommune.no

Britt Inger Lien
Konsulent Barnehage
britt.inger.lien@gran.kommune.no
Tlf: 905 97 608

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00