Prisen er fastsatt av Stortinget og gjelder både kommunale og private barnehager.

Matservering i Grans kommunale barnehager koster 409 kroner per måned per heltidsplass fra og med 1. januar 2021.

Du betaler for barnehageplass for elleve måneder i året.

Søskenmoderasjon og reduseret foreldrebetaling

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2020 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i skattemeldingen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.