Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Private avløp (utslipsstillatelse)

Alle som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning.

Hvem må søke?

Dersom det ikke finnes offentlig avløp i nærheten, må det søkes utslippstillatelse før det kan legges inn vann. Dette gjelder også for fritidsboliger og uansett vannforbruk. Kravet om utslippstillatelse og godkjent avløpsanlegg gjelder uansett om det er installert WC eller ikke.

Det må søkes utslippstillatelse i forbindelse med nybygg, innlegging av vann i eksisterende bygg, ved økning av belastningen på anlegget, ved behov for oppgradering, utvidelse etc.

Det er søknadspliktig å etablere et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. I Gran kommune er det Vann og avløpsavdelingen som behandler søknadene, og gir utslippstillatelse med tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg. 

Det er utarbeidet en lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter og lignende i Gran kommune.

Slik søker du

Dersom dere ønsker å etablere, endre eller oppdatere et privat avløpsanlegg, må dere kontakte et foretak som kan stå som ansvarlig søker for tiltaket, prosjektere og bygge avløpsanlegget. Dette kan være et eller flere foretak da ikke alle aktuelle foretak både prosjekterer og utfører.

Ansvarlig søker vil fungere som et bindeledd mellom tiltakshaver (eieren) og kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at de nødvendige funksjoner etter Plan og bygningsloven blir ivaretatt og for at blanketter blir korrekt utfylt og levert samlet til kommunen.

Dersom avløpsanlegget eller deler av dette blir liggende på en annens eiendom må det inngås en avtale om rett til å etablere og vedlikeholde anlegget. Avtalen må gjelde både nåværende og fremtidige eiere av eiendommene og den må tinglyses.

Det er prosjekterende som etter nødvendige forundersøkelser velger beste renseløsning for den enkelte. Dette gjøres i henhold til lokal forskrift som blant annet gir en prioritering av type anlegg for ulike soner. Du kan lese om ulike renseløsninger her.

Søknadsskjema må signeres av tiltakshaver og ansvarlig søker. Ansvarlig søker fyller ut skjema og sender dette inn sammen med påkrevd dokumentasjon og prosjektering.

 

Legge inn vann på hytta?

Alle som skal legge inn vann må ha en godkjent utslippstillatelse, dette gjelder både med og uten WC. Merk at også innvendig røropplegg fra beholder er å regne som innlagt vann i denne sammenhengen.

En godkjent løsning vil kreve helårsvei frem til fritidsboligen slik av anlegget kan tømmes.

Alle som ønsker å legge inn vann, må først få prosjektert en avløpsløsning og søke om utslippstillatelse. Det er viktig å forsikre seg om at avløpsløsningen blir godkjent før vannet legges inn. 

Viktig! Enkelte leverandører av hytteløsninger reklamerer med at de har løsninger som ikke krever utslippstillatelse. Dette stemmer nødvendigvis ikke i henhold til vår lokale forskrift. Det betyr at det etter kontroll på deres fritidsbolig vil bli gitt pålegg som kan føre til at dere må bygge et helt nytt avløpsanlegg.

Vi gjør også oppmerksom på at tett tank ikke er godkjent løsning for fritidsboliger i Gran kommune i henhold til lokal forskrift.

Dersom du allerede har innlagt vann på din fritidsbolig, men ikke har godkjent renseløsning, kan du lese om hvordan du går fram for å søke om dette slik at det blir lovlig under "Slik søker du" over.

Det avdekkes mange tilfeller av ulovlig innlagt vann uten godkjente avløpsanlegg i forbindelse med den pågående oppryddingen i spredt avløp. Disse får pålegg om å fjerne vanninntaket eller om ønskelig å søke utslippstillatelse i henhold til sentral og lokal forskrift.

Les mer: Folkehelseinstituttets brosjyre om drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

Trude Øverlie

Avdelingsingeniør Vann og avløp
trude.overlie@gran.kommune.no
Tlf: 911 39 793