Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helse - behandling og oppfølging

Psykisk helsetjeneste skal forebygge psykiske lidelser, samt behandle og forebygge forverring av eksisterende sykdom. Vår målsetting er å tilrettelegge for et selvstendig liv for alle ved å bygge opp under den enkeltes ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv og dagliglivets utfordringer. 

Behandlings- og oppfølgingsteamet

Behandlings- og oppfølgingsteamet i psykisk helsetjeneste tilbyr samtaler og oppfølging for personer med psykiske lidelser eller personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner. Vi gir tilbud til både barn, ungdom, voksne og familiene deres.  

Tjenesten er gratis, og det trengs ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det for deg.

Dette tilbyr behandlings- og oppfølgingsteamet

 • Vi kartlegger behov for oppfølging, inkludert behov til barn som er pårørende. 
 • Motivasjonssamtaler: Om du har utfordringer med motivasjon eller å komme i gang med det du ønsker.
 • Endringssamtaler: Om du ønsker å gjøre endringer rundt egen situasjon.
 • Refleksjonssamtaler: Om du trenger å reflektere rundt fastlåste tankemønstre, for å komme videre.
 • Nettverksmøter: Samle familie og venner for å øke forståelse og å finne løsninger i vanskelig situasjoner.
 • Gruppetilbud ut fra meldte behov.
 • Treningsgrupper.
 • Samarbeid med ulike tjenester i egen kommune, samt spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Hjemmebesøk der det er behov for at oppfølgingen skjer i hjemmet.

Dette kan du forvente av oss

 • De ansatte har spesialisering innen psykisk helsearbeid, ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innen familieterapi, kognitiv terapi og nettverksbasert tilnærming.
 • Psykisk helsetjeneste bidrar til at alle som har tilbud i tjenesten får en behandlingsplan og at vi jobber systematisk for å nå aktuelle mål. 
 • Vi er opptatt av arbeid og aktivitet. Vi ønsker å samarbeide med deg for å hindre at du faller ut fra arbeidslivet eller isolerer deg fra å være sammen med andre. 
 • Vi har taushetsplikt. 
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved sykdom eller andre pålagte oppgaver som oppstår på kort varsel. 

Behandlingsteamet har et personale med riktig kompetanse, som er oppdatert både når det gjelder kunnskap og metoder. Alle behandlerne har høgskoleutdanning med spesialisering innenfor psykisk helsearbeid. Vi har ulik komptanse og erfaringsbakgrunn som blant annet dekker områder som familieterapi, kognitiv terapi og nettverksbasert arbeid.

Dette forventer vi av deg

 • Du deltar aktivt når vi samarbeider om å lage mål for behandlingen.
 • Du deltar aktivt for å nå målene du har satt.
 • Du kommer til avtalt tid.
 • Du sier fra på forhånd dersom du ikke kan komme.
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp, eller ønsker å endre.

Marianne Granseth
Leder / psykiatrisk sykepleier
marianne.granseth@gran.kommune.no
902 16 345

Turid Jordheim
Psykiatrisk sykepleier
turid.jordheim@gran.kommune.no
951 71 639

Eirin Øverbø
Psykiatrisk sykepleier / kognitiv terapeut
eirin.overbo@gran.kommune.no
917 52 983

Katarina Færøvig
Konsulent for barn og unge
eva.katarina.farovig@gran.kommune.no
905 96404

Tordis B. Nordengen
Psykiatrisk sykepleier / familieterapeut
tordis.brenne.nordengen@gran.kommune.no
916 14 572

Irene Godokken
Spesialsykepleier i miljøterapi
irene.godokken@gran.kommune.no