Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Råd og veiledning

Det er først og fremst foreldres ansvar å ha omsorg for og oppdra barna sine. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. 

Foreldre og barn kan trenge hjelp i kortere eller lengre tid på bakgrunn av en vanskelig livssituasjon. Kanskje klarer foreldrene ikke å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet eller barnet trenger noe ved siden av det foreldrene kan gi. Da har barnevernet et ansvar for å hjelpe til.

I barnevernet vil vi gjerne hjelpe tidlig, før det blir akutt, slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier. Som regel er det best at barn får vokse opp i sitt eget hjem. Vi skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe mor eller far og hjelpe familien med å fungere bedre.

Forebyggende tiltak

  • Råd og veiledning for familien i en begrenset eller lengre periode
  • Hjelp til å koordinere tiltak for barn med ulike behov. Når flere hjelpeinstanser er med koordinerer vi som oftest tiltakene slik at det blir best mulig totalt
  • Økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i for eksempel fritidsaktiviteter 
  • Avlastning ved plass i barnehage, skolefritidsordning og lignende
  • Fritidskontakt
  • Besøkshjem

Familievern

I tillegg til barnevernstjenesten finnes det et familievernkontor som kan bistå når ting blir vanskelig. Familievernkontoret holder til i Hidemgården i Gran sentrum, i Storgata 35-37 i tredje etasje. 

Dette er en statlig tjeneste. Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet. Familievernkontoret tilbyr også kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer.

Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrudd for ektepar eller samboere med barn under 16 år
  • når foreldre som ikke bor sammen ønsker rettssak om foreldreansvar, barnets/barnas bosted eller samvær

Barneverntjenesten

Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Sentralbord: 61 33 84 00
Direkte: 409 15 929

Tone Gulbrandsen 
enhetsleder