Kaianleggene på begge sider av Randsfjorden blir bygget om for å passe til den nye, elektriske bilferja Elrond, som skal ta over for den 71 år gamle Randsfjordferja II.

Leveransen av den nye båten er forsinket på grunn av korona-restriksjonene som gjelder for utenlandske arbeidere som skal jobbe i Norge.

Omfattende ombygging

Kaiene og dykdalbene, det vil si støtdemperne som skal holde ferja på plass når den ligger ved kai, må bygges om for å passe til den nye ferja. Elrond er blant annet bredere enn Randsfjordferja II.

Da arbeidet startet, viste det seg at de 50 år gamle kaianleggene var i svært dårlig stand. Ombygginga ble mer omfattende enn forventet. Dette har ført til forsinkelser i forhold til det opprinnelige målet, som var å sette gamleferja i drift igjen fra 14. juni.

Problemer med bunnforholdene

- Grunnen ved kaia på Horn er så hard, at det har vært vanskelig å slå ned pælene som står ute i vannet. Entreprenøren som bygger for oss har måttet bruke spesialutstyr, som ikke er lett tilgjengelig, sier Knut Lomsdalen, som er fylkeskommunens byggeleder for kaianleggene.
Arbeidet med pæling har tatt lenger tid enn antatt, og støping av landkar og fundament for dykdalbene har derfor blitt utsatt. Dermed blir kaiene ikke klare til bruk fra 14. juni, da den gamle ferja skulle settes i drift igjen.

Beklagelig forsinkelse

- Rederiet beklager dette overfor passasjerene våre. Nå blir det en lengre periode med omkjøring om Jevnaker med bil for brukerne enn vi hadde håpet på, sier enhetsleder Geir Hestetræet i Innlandet fylkeskommune.

Hestetræet kan ikke si sikkert når den nye ferja vil bli levert og montert i Gran. Det nederlandske skipsverftet er i rute med bygginga, men på grunn av innreiserestriksjonene til Norge, får verftet ikke lov til å sende fagarbeiderne sine til Norge for å montere ferja.

Hestetræet sier at Elrond tidligst kan komme til Gran i august/september. Deretter vil monteringa ta et par måneder, før ferja er klar til bruk på Randsfjorden.