Gran kommune er i gang med å legge til rette for nytt næringsområde i Mohagen sør, i området som heter Gjefsenmoen. 

Ascho entreprenør AS er i gang med arbeider på tomta, på vegne av kommunen.

Demping av støv

Av hensyn til naboer i området, skal Ascho nå sette i gang med støvdempende tiltak. 

De opplyser også at det vil bli svært redusert aktivitet på anlegget de neste to ukene, uke 29 og 30, på grunn av ferieavvikling.

Et langvarig arbeid

Anleggsarbeidene i Mohagen sør vil i første omgang vare fram til desember. I denne perioden vil det bli gjort sprengingsarbeider, knusing av stein og annet øvrig anleggsarbeid.

Her får du en oversikt over hva som kan gjøres til hvilke tider:

  • Sprenging kan foregå i perioden mandag–fredag mellom klokka 07.00–16.00.
  • Knusing kan foregå i perioden mandag–fredag mellom klokka 07.00–18.00.
  • Øvrig anleggsarbeid kan foregå i perioden mandag–fredag mellom klokka 06.00–21.00.
  • Det skal ikke arbeides på området lørdag, søndag og helligdager.

Etter nyttår vil det bli annen aktivitet på tomta, da bedriften Trox Auranor etter hvert skal starte å bygge sin nye fabrikk der. Det er foreløpig ikke avklart når dette arbeidet skal starte og hvor lenge det vil vare.

Vi i Gran kommune vil i løpet av våren jobbe med å bygge veger og asfaltere i Mohagen sør. Dette arbeidet forventer vi å være ferdig med til sommeren 2020.