Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Regionalt miljøprogram - RMP

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 

  • redusere forurensning til vann og luft 
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner 
  • tilrettelegge for friluftsliv 
  • ivareta biologisk mangfold 

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Hvilke tiltak som gir tilskudd på Hadeland, finner du hos Fylkesmannen i Oppland.

Hvem kan søke?

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke?

Du søker om regionalt miljøtilskudd elektronisk, gjennom Altinn.

Veiledning til hvordan du søker, finner du hos Landbruksdirektoratet.

Du kan søke om tilskudd fra 1. august, mens søknadsfristen er 15. oktober.

Jens Olerud
Fagkonsulent
jens.olerud@gran.kommune.no
Tlf: 469 52 357