Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en plan for arealbruken i et bestemt område i kommunen. 

Plan- og bygningsloven gir kommunen et ansvar for at det finnes reguleringsplaner for alle aktuelle utbyggingsområder.

En reguleringsplan er:

  • et arealplankart med tilhørende bestemmelser for arealbruken innenfor planområdet
  • en planbeskrivelse som forklarer hensikten med planen

En reguleringsplan gir bestemmelser for hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet og hvordan de skal gjennomføres.

Plan- og bygningsloven skiller mellom områderegulering og detaljregulering. Områderegulering er kommunens ansvar, mens detaljregulering kan utarbeides av private forslagsstillere eller av kommunen selv.

Større bygge- eller anleggsarbeid er ikke tillat dersom det ikke er utarbeidet en reguleringsplan.

Finn reguleringsplan

Alle areal- og reguleringsplaner med tilhørende dokumenter finner du i en egen nettportal: Planregister.

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07