OBS! Når det gjelder besøk ved helse- og omsorgssentrene, er ikke svaret helt utfyllende i sendingen. Det korrekte her er at  de nye, strengere smitteverntiltakene i Gran innebærer at alle bør unngå å ta imot besøk hjemme. Likevel kan beboere ved langtidsavdeling på helse- og omsorgssentrene ha besøk av én til to faste personer. Det er unntak fra dette for personer som er i livets siste fase. Besøkende skal fortsatt ta kontakt med oss før de kommer på besøk.