Plan for friluftslivets ferdselsårer er er sendt til høring hos lag/foreninger, organisasjoner, grunneiere og andre. Planen legges fram for politisk behandling i Gran og Lunner kommuner høsten 2024.

Send dine innspill om planforslaget

Du kan si din mening om planforslaget innen 2. august 2024. Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål om planen, kan du kontakte Else Hagen Lyngstad, rådgiver kulturkontoret, på e-post Else.Hagen.Lyngstad@gran.kommune.no eller på telefon 90 88 72 74.