Strø- og brøytekartet er en ny løsning som samferdselsavdelingen i Gran kommune har begynt å bruke. 

Avdelingen har testet løsningen nå i november, og kartet ble lansert på nettsidene våre i uke 47. Foreløpig har vi begynt å registrere inn strøing av veger.

– Vi innfører løsningen gradvis, noe som betyr at det vil bli mer informasjon i kartet etter hvert. Planen er at vi skal få registrert både strøing og brøyting i dette kartet, opplyser enhetsleder for samferdsel, Arne Olav Olsen.

Her finner du kartet!

Bedre oversikt internt

Olsen forklarer at kartløsningen vil ha betydning både for det interne arbeidet, og for informasjonen ut til innbyggerne.

– Internt bruker vi verktøyet til å få oversikt over hvilke områder som er strødd. Slik blir det enklere for dem som skal strø å se hvor de skal jobbe videre. Vi slipper på den måten å ringe rundt for å sjekke om noen har vært der eller der, forklarer han.

Selv om avdelingen har en plan for hvor de skal strø og brøyte, er det ikke alltid at planen kan følges. Noen ganger kan det ha falt mer snø ett sted, enn et annet. Og noen veger kan være glattere enn andre. Da blir disse vegene prioritert først.

 

Sjekk kartet før du ringer

Innbyggere kan sjekke kartet og finne ut når og hvor det er strødd i løpet av de siste åtte timene. 

På dager med glatte veger eller mye snøfall, er det gjerne mange innbyggere som ringer til oss i kommunen for å få informasjon om hvor og når det blir strødd eller brøytet. 

Nå er det altså mulig å finne ut dette raskt og enkelt selv, på nett. 

– Dette fungerer litt på samme måte som skiløype-kart på nett, hvor du kan se hvor og når det kjørt løyper sist. Vi håper dette er en løsning som innbyggerne vil ha nytte av, forteller Olsen.