Gran kommunestyre har bestemt at skoleruta for barne- og ungdomsskoler i Gran kommune endres fra nyttår. Det betyr at skolene i Gran vil ha høst- og vinterferie samtidig med skolene i Viken/Akershus fylkeskommune. Resten av skoleåret følger Innlandet fylkeskommune. 

Slik blir skoleruta for barne- og ungdomsskolene i kommunen lik skoleruta for Hadeland videregående skole fra og med 2024.

Du finner skoleruta her!