Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Slik søker du selv

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Hvordan søke selv?

1. Bestill situasjonskart hos kommunetorget eller skriv ut kart over din eiendom her. Målestokk skal være 1:500.

2. Bestill naboliste gjennom Ambita Infoland eller gjennom kommunetorget her. 

3. Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt-, og fasadetegninger (eksisterende og ny situasjon). Kartene skal være målsatt og i målestokk 1:500.

4. Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 51545155 og 5156. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. 

Mer informasjon om nabovarsling finner du her.

5. Vent minst to uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Søknaden skal inneholde:

  • søknadsskjema for tiltak uten ansvarsrett ferdig utfylt og underskrevet (dette finner du under "Skjema" på denne siden)
  • opplysninger gitt i nabovarsel
  • kvittering for nabovarsel
  • eventuelle merknader fra naboene
  • eventuell søknad om dispensasjon
  • situasjonskart som viser tiltakets plassering. Målestokk 1:500.
  • plan-, snitt og fasadetegninger som viser endringene. Tegningene skal være målsatt og i målestokk. Ved til-/påbygg skal også eksisterende fasader og plan vises.
  • plan-, snitt og fasadetegninger som viser sist godkjent situasjon (eksisterende tegninger) må vedlegges. Er det forskjell mellom faktisk situasjon og siste godkjente situasjon må dette redegjøres. 

Alle skjemaene/byggesaksblankettene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Søknaden kan sendes til kommunen på epost: postmottak@gran.kommune.no eller per post: Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

Du kan også søke elektronisk gjennom ByggSøk.

Hva koster det å søke?

Det kommer an på hva du søker om. Vi har en rekke forskjellige gebyrer for ulike tiltak. 

Se prisliste under overskriften «Priser» på denne siden.

Behandlingstid

Behandlingstid på byggesaker uten dispensasjon, uten merknader fra naboer og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra annen myndighet, er 3 uker.

Behandlingstid på byggesaker med dispensasjon eller hvor ovennevnte krav ikke er oppfylt er 12 uker.

Saksbehandlingstiden forutsetter at søknaden er komplett. 

Veiledningstimer:
Byggesaksavdelingen tilbyr veiledning hver torsdag fra kl 12. Kontakt kommunetorget for avtale. 

Telefontid:
Tirsdag og onsdag:
kl. 12 - 14. 

Kommunetorget

Anne Borgedahl

Enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
Tlf: 410 27 307