Lørdag 20. februar fikk vi i Gran kommune beskjed om at tre personer var smittet med covid-19.

På grunn av smittetilfellene ble en klasse og ti ansatte ved Jaren skole satt i karantene, i tillegg til fem barn ved skolens SFO-tilbud. En avdeling i Solheim barnehage og ni ansatte i barnehagen ble også satt i karantene.

Alle nærkontaktene har testet negativt

I dag har vi fått beskjed om at alle nærkontaktene til de som var smittet på Jaren skole og i Solheim barnehage har testet negativt.  Nærkontaktene sitter fortsatt i karantene og skal testes på nytt førstkommende fredag. Familiemedlemmene til nærkontaktene er nå ut av karantene.

Det var opprinnelig en god del usikkerhet rundt smitten som oppsto i barnehagen og på skolen, og smitten ble derfor meldt FHI som et smitteutbrudd.

God kontroll med et eventuelt utbrudd

Kommuneoverlege i Lunner Bjarne Oure sier at vi ikke helt kan utelukke at noen av nærkontaktene er smittet før de er testet en gang til. At alle nå har testet negativt, gjør at vi vil ha god kontroll med utbruddet selv om noen av nærkontaktene allikevel skulle vise seg å være smittet.

At alle nærkontaktene har testet negativt reduserer også mistanken om at vi har med et mutert virus å gjøre.