Samtlige nærkontakter har også testet negativt for covid-19 for annen gang. Alle ansatte, barnehagebarn og elever ved Solheim barnehage og Jaren skole er nå ute av karantene.

Virusprøvene til de smittede viste en virusmutasjon

Vi har i helgen også mottatt svar på variant-screeningen av virusprøvene til de smittede. Alle viste en såkalt britisk variant, som er den virusmutasjonen som dominerer smittebildet i Oslo og Viken.

Smitteveiene til de som var smittet er kartlagt

Det første tilfellet i dette utbruddet, mannen som testet positivt 15.02, antar vi ble smittet ved arbeidsplassen sin i Lillestrøm.  Vedkommende smittet sin familie, noe som førte til en massetesing av to klasser ved Trintom skole uten at noen ble satt i karantene og uten at noen ble funnet smittet.

Den 18.februar fikk vi så melding om to unge menn som var smittet, trolig ved en større arbeidsplass i Oslo.
Vårt smittesporingsteam har deltatt i såkalt klyngesporing rundt et utbrudd ved denne byggeplassen. 

Vi antar nå at en av de to smittet sin kollega og sin familie, noe som førte til karantenesettingen rundt Solheim barnehage og Jaren skole.

En viktig påminnelse om å følge regler og anbefalinger om smittevern

At utbruddet nå ser ut til å være slått ned, uten at noen i barnehagen eller skolen er smittet, er gledelig. Den høye forekomsten av mer smittsomme koronavirusvarianter rundt oss er likevel en påminnelse om at det er viktig å følge anbefalinger og regler om smittevern, særlig rundt sosiale kontakter og arrangementer.