De åtte er to pasienter ved sykehjemmet, tre ansatte og tre familiemedlemmer til en av de ansatte. Mandag er tilstanden for alle smittede stabil og ingen av dem er alvorlig syke.

Jobber fremdeles med smittesporing

Utbruddet er i en utredningsfase. Det innebærer at kommunens smittesporingsteam arbeider med å kartlegge nærmere, noe som vil ta flere dager.

Vi anser nå at det er kun én smittekilde. Slik det ser ut i dag, er det mest sannsynlig at en ansatt ble smittet i løpet av jula, i forbindelse med privat sammenkomst. Videre er smitten så kommet inn til pasienter og kolleger i sykehjemmet. Vi har ingen indikasjoner på at pårørende eller andre besøkende til sykehjemmet er smittekilden.

– Vi står alle i fare for å spre smitte dersom vi er smittet, men ikke har symptomer. Det er derfor ingen som er å bebreide når vi har fått smitte inn på et sykehjem, sier kommuneoverlege Are Løken.

Håper å få rask kontroll

Smittesporerne har så langt hatt et svært godt samarbeid med ledere og ansatte, både ved helse- og omsorgssenteret og med de to skolene som er berørt. Ansatte ved Marka helse- og omsorgssenter har bistått i forbindelse med arbeidet, og fortsetter med det den nærmeste tiden

– Når så mange er satt i smittekarantene, faller mange tunge byrder på alle ansatte. Vi har godt håp om at utbruddet raskt kan kontrolleres, selv om vi ikke kan utelukke at en eller noen til vil vise seg å teste positivt de nærmeste dagene, forteller Løken.

Han legger til at situasjonen rundt både ungdomsskolen og videregående skole anses å være godt avklart.