Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Smitteutbruddet ved Solgløtt er over

Lørdag 1. mai mottok vi svar på de siste koronaprøvene i den oppfølgende miljøundersøkelsen av beboere og ansatte ved Solgløtt. Alle var negative. Utbruddet er over, til lettelse for alle ved og rundt Solgløtt. 

Skjervum helse- og omsorgssenter

sommer 2019Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Kommuneoverlege Are Løken oppsummerer det slik:
– Etter at den sist smittede ansatte ble satt i isolasjon mandag 19. april, har vi med unntak av den falsk positive prøven fra 26. april fått negative prøvesvar på alle tester tatt hver 3. dag. Siden det nå er gått 10 dager siden siste positive tilfelle, er utbruddet derfor over.

Utbruddet startet 9. april

Utbruddet startet ved at tre beboere ble meldt smittet 9. april, etter at en ansatt ved enheten testet positivt 7. april. Enheten ble satt under strengt utbruddsregime med omfattende karantenesetting og testing. Fredag 16. april kom så melding om nok en smittet ansatt. En tredje ansatt ble meldt smittet mandag 19. april.

I alt har tre beboere og tre ansatte blitt smittet internt. Koronautbruddet medførte dessverre at en av beboerne på Solgløtt, en mann på 59 år, døde 20.april, etter å ha blitt smittet 5.april. De to andre beboerne har vært moderat til alvorlig syke, de tre ansatte har hatt lette til moderate symptomer. Alle er nå ute av isolering.

De smittede har hatt Covid-19 med engelsk virusvariant.

Sekundært har det kommet til fem smittede blant nærkontakter til to av de ansatte.

Smitteveiene er kartlagt

Utbruddet har vart i over tre uker, litt lenger enn utbruddet vi hadde på Skjervum helse- og omsorgssenter i januar.

Ved utbruddet på Solgløtt har vi konkludert med at smitten stammer fra samme kilde, fra den først smittede ansatte. De to øvrige ansatte er så i sin tur smittet av en eller flere av de tre beboerne som var til dels svært  alvorlige syke, hvorav en dør etter 15 dager.

– Vi har ikke sett noen svikt i smittevernrutinene. Slik smittevernteamet ser det, og har fått jevnlige rapporter om, har det vært gode rutiner og god oppfølging, sier kommuneoverlege Are Løken.

Godt arbeid er utført ved Solgløtt

Det er vanskelig å unngå å bli smittet under pleie- og omsorgsoppgaver hos alvorlig syke covid-19 pasienter. Arbeidet foregår over lang tid, med pasienter som på grunn av sykdommen og sin underliggende sårbarhet kan ha store vansker med å samarbeide.

Gran kommune retter en stor takk til alle som bidro til at dette gikk rimelig fort over, først og fremst avdelingens eget personale og ledelse.

Holdningene blant de ansatte har vært imponerende. En av de nokså syke, smittede ansatte sa det spakt fra sin isolasjon på et «egnet oppholdssted» utenfor hjemmet:

– Jeg angrer ikke på at jeg hjalp brukerne mine.