Om besøk på Marka og Skjervum helse- og omsorgssenter

Vi ønsker å legge til rette for at besøk skal kunne gjennomføres på en trygg måte for pasienter, pårørende og ansatte. Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke helt da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Det er viktig at retningslinjer med tanke på smittevern blir fulgt.

Rutiner for besøk

Det er ulike regler for besøkende til pasienter som er fullvaksinert og til pasienter som ikke er vaksinert. Besøk må gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler:

  • Besøkende som ikke er vaksinert må holde god avstand til ansatte og pasienter, minst en meter
  • Det er ønskelig at besøk avtales på forhånd
  • Alle besøkende oppfordres til å skrive seg inn i besøksloggen 
  • Besøket skal foregå på pasientrommet, og fellesområder skal unngås
  • Er du syk anbefaler vi at du ikke kommer på besøk

Besøkstider

Ved helse – og omsorgssentrene har vi følgende besøkstider: 
Marka: kl. 10.00 - 12.00 og 17.00-19.00
Skjervum kl. 11.00-14.00 og 17.00-19.00

Generell informasjon

  • Besøkende er velkommen til å ta med kaffe/kake/annen servering.
  • Besøkende kan ikke benytte kjøkken i institusjonen.
  • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 

Velkommen på besøk på våre helse- og omsorgssentre