Regler for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  • Fra januar 2021 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn kr 592 167,- rett til redusert foreldrebetaling.
  • Fra august 2020 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn kr 583 650,- kroner rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Dette gjelder for 2-, 3-, 4-, og 5-åringer.

Du må dokumentere inntekten din

  • Dokumentasjon på inntekt må legges ved med siste tilgjengelige skatteoppgjør for hele husholdningen. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregisteret.
  • Hvis inntekten endres vesentlig, skal det sendes inn ny søknad
  • For at man skal ha rett på redusert betaling fra nytt barnehageår, må søknaden være sendt før 1. juni hvert år.
  • Frist for søknader gjennom året er 15. i hver måned. Vedtaket vil da gjelde fra den 1. i påfølgende måned.
  • Vedtaket gjelder for et barnehageår. Det må søkes hvert år med ny dokumentasjon.

For mer informasjon: Priser og betaling for barnehageplass

Har du spørsmål kan du ta kontakt med saksbehandler Irene Bjerke Hoff på telefon 48 11 52 89.