Hvert år har Lunner ungdomsråd 50 000 kroner som skal deles ut til tiltak for barn og unge i kommunen. Dette kalles for stimuleringsmidler. Grupper, lag og organisasjoner som driver, eller ønsker å starte tilbud for barn og ungdom under 18 år, kan søke om støtte.

Slik søker du

Send inn en skriftlig søknad til post@lunner.kommune.no innen fristen 14. april 2023. Her må dere beskrive hvordan pengene er tenkt brukt, hvor mye dere søker om og hvem som er målgruppe for tiltaket.

Alle som får midler, vil bli bedt om å gi en enkel rapport om hvordan pengene er brukt. Dette vil skje før ungdomsrådet møtes til nytt fordelingsmøte neste år.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ungdomsrådets sekretær, Jane Rogstad Slette, på telefon 47 66 35 22, eller e-post til jane.rogstad.slette@gran.kommune.no.