Alle lag og foreninger i Lunner og Gran kommuner kan søke om støtte. Søknader behandles fortløpende.

Du søker ved å sende inn elektronisk skjema her! (Det er samme skjema for Lunner og Gran).

Kulturkontoret for Lunner og Gran skal dele ut til sammen 200 000 kroner til lag og foreninger som arrangerer sommeraktiviteter for barn og unge i de to kommunene. Aktivitetene vil bli en del av kommunenes tilbud om "Aktiv sommer 2022".

Dette er kriteriene for tildeling

Vi behandler hver søknad individuelt.

Når vi vurderer søknadene vil vi vektlegge følgende:

  • forholdet mellom søknadssum, egeninnsats og deltakeravgift
  • attraksjonsverdien for målgruppa
  • aktiviteter i nærmiljøet til målgruppa

Aktivitetene skal fortrinnsvis være gratis for deltakerne, men kan også ha en deltakeravgift på inntil 250 kr for en heldagsaktivitet.

Vårt overordnede mål med Aktiv sommer er at det skal være et helhetlig og variert tilbud med små og store aktiviteter.

Bakgrunn for tilskuddsordningen

Kommunestyrene i Lunner og Gran kommuner har bevilget 300 000 kroner hver til Aktiv sommer i 2022. Aktiv sommer har i en årrekke vært et tiltak med fylkeskommunalt tilskudd til ferieaktiviteter for barn og unge gjennom UngHadeland.

I 2021 ble tiltaket betydelig utvidet med ekstraordinære koronamidler fra staten. Dermed ble også hele Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner involvert.

Med kommunestyrenes nye bevilgning vil Aktiv sommer bli videreført som et samarbeid mellom hele Kulturkontoret, lag- og foreninger og private arrangører på et nivå som kan føre til kontinuerlige forbedringer over mange år. 

Slik blir Aktiv sommer markedsført

Alle arrangementer legges ut på KulturHadeland.no gjennom systemet til eBillett.

Alle som vil ha arrangementet sitt som en del av Aktiv sommer kan komme med på oversikten, uavhengig av økonomisk støtte eller ikke. Begrensningen er at det ikke skal være deltakeravgift over 250 kr for en heldagsaktivitet.

Du kan lese mer om dette på Kultur Hadelands nettsider.