Du søker ved å sende en skriftlig søknad til oss i Gran kommune via e-dialog (en sikker måte å sende dokumenter digitalt). Her finner du informasjon om og pålogging for e-dialog.

Du kan også sende søknaden din som vanlig brevpost til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN. Husk å merke søknaden med "Ferie- og fritidstilskudd". Søknadsfrist er 15. april 2023. 

Gran kommunes retningslinjer for ferie- og fritidsreiser

I retningslinjene finner du blant annet informasjon hvilke kriterier vi vurderer søknadene etter, og i hvilken rekkefølge søknadene prioriteres.

Kontaktinformasjon

Tilrettelagte tjenester har ansvaret for å behandle søknadene og fordele midlene. Kontaktperson er enhetsleder Gunn Kristin Reinli.