Mer informasjon om fondet og søknadskriterier finner du på: Fond til opphjelp av vilt, fisk og friluftsliv - Gran kommune eller ved å ta kontakt med Landbrukskontoret på telefon 47 51 29 53.