Idrettskretsene i  Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet har fått 10 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til tilskuddsordningen "Grønt lys for idretten".

Målet med tilskuddsordningen er å få ned energiforbruket til idrettsanlegg. Tilskuddet skal derfor brukes til å legge om fra lyskilder med eldre teknologi til LED-belysning med styringssystem.

Hvem kan søke?

Alle som kan søke om spillemidler, kan også søke om støtte i denne ordningen. En kan søke om støtte til lysanlegg tilknyttet utendørs idrettsanlegg.

Der som søker må forberede en spillemiddelsøknad til prosjektet dere søker støtte til.

Mer informasjon og søknadsskjema

Du kan lese mer om ordningen og finne søknadsskjema på nettsidene til Norges idrettsforbund.

Det blir lagt opp til tre tildelingsrunder.

  • første tildelingsrunde: 27. januar–31. mars 2023
  • andre tildelingsrunde: 1. august–31. oktober 2023
  • tredje tildelingsrunde: 1. februar–31. mars 2024.