Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Hvem kan søke?

  • frivillige organisasjoner
  • offentlige instanser
  • private aktører

Slik søker du

Du søker om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Du må logge inn via ID-porten.

Søknadsfristen er 17. desember 2021. 

Mer informasjon

Vil du vite mer om ordningen, kan du lese mer på Bufdirs nettsider.

Rapport og regnskap sendes på e-post til postmottak@grankommune.no innen 20. mars 2023. Har du spørsmål, kontakt Ingunn Reidun Fleischer på telefon 915 18 823 eller e-post.