Søk når du vil

I de fleste gruppefagene, skjer hovedopptaket før hvert nye skoleår. På en del av fagene kan det likevel oppstå ledige plasser også midt i skoleåret. Du kan derfor søke plass hele året. 

Hva kan du forvente av oss - og hva forventer kulturskolen av deg?

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS: 

- Et undervisningsopplegg, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset elevens forutsetninger.

- Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. 

- Alle elever får jevnlig tilbud om å spille på konserter, enten i kulturskolens regi, eller på forespørsel til kulturskolen fra lokalsamfunnet for øvrig.

- Et godt og trivelig læringsmiljø.

- God informasjon fra lærere og admimistrasjon.

- Om læreren er fraværende mer enn tre ganger per semester og det ikke settes inn vikar eller gis et alternativt tilbud, reduseres semesteravgiften. 

HVA VI FORVENTER:

- At eleven møter forberedt og i god tid til undervisning.

- At fravær meldes så tidlig som mulig direkte til lærer (forfall erstattes ikke med nye timer, og det gis ikke refusjon av elevbetalingen).

- At man stiller opp på avtalte opptredener.

- At foresatte legger til rette for at eleven møter forberedt og tidsnok til undervisning. 

- At foresatte legger forholdene til rette for hjemmeøving i de fag hvor det forventes. 

- At foresatte har en åpen dialog med læreren, og gir nødvendig informasjon om eleven til læreren.

- At foresatte kjøper noter og annet nødvendig utstyr, etter avtale med lærer.

- At frister blir overholdt.

- Elever bør ha eget instrument for hjemmeøving. Kulturskolen har noen fioliner, celloer og gitarer for utleie. Korpsene holder instrumenter for elevene i korpsene. 

- Elever som har stort fravær, kan miste elevplassen.

- Ved disiplinære forhold kan eleven miste elevplassen.