Søk når du vil

I de fleste gruppefagene, skjer hovedopptaket før hvert nye skoleår. På en del av fagene kan det likevel oppstå ledige plasser også midt i skoleåret. Du kan derfor søke plass hele året. 

Forventninger

Dette kan du forvente av oss:

 • et undervisningsopplegg, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset elevens forutsetninger
 • lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse
 • at alle elever får jevnlig tilbud om å spille på konserter, enten i kulturskolens regi, eller på forespørsel til kulturskolen fra lokalsamfunnet for øvrig
 • et godt og trivelig læringsmiljø
 • god informasjon fra lærere og administrasjon
 • at semesteravgiften reduseres, hvis læreren er fraværende mer enn tre ganger per semester og det ikke settes inn vikar eller gis et alternativt tilbud

Dette forventer vi:

 • at eleven møter forberedt og i god tid til undervisning
 • at fravær meldes så tidlig som mulig direkte til lærer (forfall erstattes ikke med nye timer, og det gis ikke refusjon av elevbetalingen)
 • at man stiller opp på avtalte opptredener
 • at foresatte legger til rette for at eleven møter forberedt og tidsnok til undervisning
 • at foresatte legger forholdene til rette for hjemmeøving i de fag hvor det forventes
 • at foresatte har en åpen dialog med læreren, og gir nødvendig informasjon om eleven til læreren
 • at foresatte kjøper noter og annet nødvendig utstyr, etter avtale med lærer
 • at frister blir overholdt
 • elever bør ha eget instrument for hjemmeøving. Kulturskolen har noen fioliner, celloer og gitarer for utleie. Korpsene holder instrumenter for elevene i korpsene. 
 • elever som har stort fravær, kan miste elevplassen