Hopp til hovedinnholdet på siden

Solheim barnehage

Solheim barnehage på Jaren er en kommunal barnehage med fire avdelinger.

Solheim barnehage 2019

Barn leker ute i Solheim barnehageKred.: Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Beliggenhet

Solheim barnehage ligger i Ålsvegen, mellom Grinakerfeltet og Horgen. Vi har flott utsikt over Jarenvatnet og opp mot de historiske Søsterkirkene på Granavollen.

Selve bygget ble oppført som skole, men ble omgjort til barnehage i 1979. Det betyr at vi har god plass inne og et stort utemiljø for barna, med rikelig anledning til varierte opplevelser. Vi har både skog, bekk, akebakker, vann, gårdsbruk, skole og tettstedet Jaren i gangbar avstand.

Avdelinger

For barnehageåret 2020/2021 har Solheim tre avdelinger:

  • Maurtua, med barn fra tre–seks år
  • Marihøna, med barn fra tre–seks år
  • Veslefrikk, med barn fra null–tre år
  • Grashoppa, med barn fra null–fire år

Bemanning

Dette barnehageåret har vi ansatt:

  • seks barnehagelærere
  • fem fagarbeider
  • seks assistenter 
  • en lærling
  • en styrer

I tillegg har vi en spesialpedagog og noe ekstra bemanning for barn med spesielle behov.

Visjon og verdier

Solheim barnehages visjon, og verdiene er grunnlaget for arbeidet vi gjør. Det er dette vi vektlegger i det daglige arbeidet med barn og foreldre.

Visjon: Solheim – barnehagen der sola alltid skinner

Sola symboliserer nytt liv, nytenkning, varme, glede, humor, energi og lys. Sola skinner på alle og har en positiv atmosfære.

Dette er en visjon som henger høyt, vi strekker oss etter den, men når den aldri. Derimot sender sola ut mange stråler som vi kan nå. Strålene er verdiene våre.

Verdier: Trygg - Leken - Engasjert - Lærende - Mangfoldig

Våre verdier er med oss hele veien, i alt vi gjør.

I Solheim barnehage får alle barn muligheten til å være seg selv, til å føle seg sett og hørt, til å oppleve mestring og til å møte lyttende, åpne og inkluderende voksne som setter grenser på en positiv måte.

I Solheim barnehage blir foreldrene tatt på alvor og kan være med å medvirke i hverdagen i barnehagen.

I Solheim barnehage er vi bevisst den viktige rollen leken har for barns utvikling. Leken har en sentral plass i hverdagen og vi jobber for et inkluderende lekemiljø der alle får delta.

I Solheim barnehage støtter vi opp under barnas interesser og skaper et miljø for nysgjerrighet og undring. Vi legger til rette for læring gjennom lek og samspill, og jobber for at alle barn skal oppleve mestring ut fra sin alder, sitt nivå og sine forutsetninger.

Vi i Solheim barnehage er aktive voksne som gløder for det vi gjør, vi byr på oss selv og skaper et inkluderende fellesskap der alle føler at de kan bidra, og få noe tilbake.

Avtal med oss, så du kan komme på besøk!

Solheim barnehage - sol med visjon.png

Klubb og grupper

Klubben er et tilrettelagt opplegg for de eldste barna, som gjennomføres hver uke. Her møtes de på tvers av avdelingene til skoleforberedende aktiviteter.
Vi har språkgrupper/musikkgrupper/sosiale grupper for barn som trenger ekstra stimulering. Dette foregår i forskjellige smågrupper gjennom hele uka, på tvers av avdelinger.

Vedtekter og ferier

Vi stenger tre uker i fellesferien, samt hele påsken og romjula.

Vedtekter for kommunale barnehager i Gran finner du under overskriften "Aktuell informasjon" på denne siden.

 

Solheim barnehage
Nordre Ålsvegen 86
2750 Gran
solheim.barnehage@gran.kommune.no
41 40 67 88

Tatiana Kvande
styrer
tatiana.Kvande@gran.kommune.no
48 05 75 88

06.45–17.00
Mandag–fredag

Siv Akre

enhetsleder barnehage
46 19 69 50
siv.akre@gran.kommune.no