– Vet dere hvorfor jeg er på besøk på Jaren skole i dag? spurte Jørn da han hadde hilst på de to elevrådsrepresentantene.

– Vi har hørt rykter om en pengegave, og vi er veldig spente, lød svaret fra Oskar og Tarjei.

Guttene er begge i elevrådet på Jaren skole, noe de synes er både interessant og spennende

– Vi er elevenes stemme utad, slo Oskar fast.

Gave til alle elevrådene i kommunen

Under besøket hadde Jørn med seg mange gavesjekker fra SpareBank1-stiftelsen, én til hver av elevrådene på alle de ti skolene i kommunen. Gaven er på om lag 200 kroner per elev, en totalsum på 325 000 kroner.

– Gaven er tenkt å skulle brukes til aktiviteter i friminuttene. Timene er viktig i en skolehverdag, men friminuttene er også viktige. Da er elevene sosiale og leker sammen. Hoppetau, baller og andre leker blir mye brukt, og det er ikke alltid nok penger til å skaffe nytt utstyr, sa Jørn. 

Stiftelsen ønsker at elevene selv får bestemme hva pengene skal brukes til.

Overrekkelse av pengegave til elevråd i Gran kommune her representert ved elever ved Jaren skole

Stor glede over gaven

Elevrådsrepresentantene ved Jaren skole tok imot sjekkene på vegne av alle elevrådslederne i kommunen.

– Vi synes det er veldig hyggelig at Jørn valgte å besøk nettopp oss her på Jaren, sier Oskar. 

Elevrådet på Jaren skole fikk 26 000 kroner. Her har elevrådet snakket om at de ønsker å skaffe seg en oppbevaringskasse til fotballer, håndballer, basketballer og lignende. 

– Ballene har en tendens til å forsvinne, eller de blir tatt med inn i klasserom. Det betyr at vi må bruke unødvendig tid på å lete etter baller i friminuttene, forklarer Tarjei. 

– Vi skal sørge for å ta imot ønsker fra alle elevene om hvordan vi skal bruke pengene, sier Tarjei og Oskar.

Elevrådsrepresentantene gikk smilende inn i gangen for å henge opp gavesjekken, slik at alle elevene på skolen kunne få se den.