Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2022 i Jevnaker kommune

Utvidet søknadsfrist i Jevnaker til 21. august 2022.

Kulturlandskap

Vi har i år mottatt kun én søknad om SMIL-tilskudd for søker tilhørende Jevnaker kommune. Her ønsker vi flere søknader.
Vi utvider derfor søknadsfristen i Jevnaker til 21. august 2022.

Det kan søkes tilskudd til blant annet tiltak mot landbruksforurensning, til å fremme biologisk mangfold og istandsetting og skjøtsel av kulturlandskap og kulturminner. Mer info om SMIL-tilskudd og søknadsskjema finner du på vår hjemmeside.