Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Spørsmål og svar om koronavaksine

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om koronavaksine – og svar på disse. Informasjonen er hentet fra nettsider til statlige myndigheter, som Folkehelseinstituttet (FHI).

Når kan jeg få koronavaksine?

I starten vil vi ikke ha nok koronavaksiner i Norge til alle i de anbefalte gruppene. Derfor må vi først gi vaksinen til dem som trenger det mest.

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

 1. beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. alder 75-84 år 
 4. alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
 5. alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 6. alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. alder 55-64 år 
 9. alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Prioriteringen er bestemt av nasjonale myndigheter. Vi som kommune har ikke mulighet til å endre på rekkefølgen.

Hvordan får jeg time til vaksinering?

Du som er over 85 år vil få innkalling til vaksinasjon. Innkallingen får du enten via hjemmetjenesten, eller ved at vi i kommunen ringer deg.

Alle innbyggere over 18 år som ønsker å ta koronavaksine, må registrere seg i vaksinekøen her.

Slik registrerer du deg

 1. Du logger deg inn med BankID.

 2. Du kan velge om du vil registrere deg selv, eller hjelpe en annen.

 3. Svar på enkle spørsmål om alder, yrke og helse.

 4. Du får en bekreftelse på SMS om at du er registrert.

 5. Alle i vaksinekøen blir satt i prioritert rekkefølge, etter nasjonale anbefalinger (se avsnitt under om "Hvem prioriteres først?").

 6. Etter hvert som vaksinene kommer inn til kommunen, vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Det kan ta tid før det er din tur.

 7. Når det er din tur, kan du få time i løpet av noen få dager.

 8. Trykk da på lenken du har fått på SMS for å bestille timer.

 9. Du skal ha to doser med vaksine. Velg derfor to tidspunkt med tre ukers mellomrom, i samme bestilling.

 10. Bestillingen din bekreftes på SMS.

Se video med forklaring her:

Trenger du hjelp?
Hvis du ikke har et familiemedlem, en venn eller nabo som kan hjelpe deg med registreringen, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp.

Ring vår koronatelefon 91 11 05 80 (tastevalg to) mandag–fredag mellom klokka 10.00 og 14.00. På grunn av at vi trenger noe tid til opplæring av ansatte, har vi ikke mulighet til å hjelpe med registrering før torsdag 11. februar.

Jeg jobber med helse i Gran kommune. Når kan jeg få vaksine?

Helsepersonell skal, i likhet med andre innbyggere, registrere seg i vaksinekøen. Da vil du bli kontaktet når det er din tur til å få vaksine. Har du spørsmål kan du ta kontakt med din leder.

Vi har foreløpig ikke nok vaksiner til alt helsepersonell, men følger en intern prioriteringsliste som er basert på kriterier fra FHI. Disse kritieriene kan du lese om på FHIs nettsider.

Jeg er på besøk i Gran kommune. Kan jeg få vaksinen her?

Hvis du skal oppholde deg i Gran kommune over lengre tid, for eksempel noen uker, vil du kunne få vaksinen her – dersom det blir din tur i køen i løpet av oppholdet. Husk i så fall å registrere deg i vaksinekøen.

Hvis du kun er på besøk i Gran noen dager, en helg eller lignende, har vi ikke mulighet til å overføre innkallingen du har fått i din hjemkommune.

Jeg er i risikogruppe på grunn av sykdom. Når kan jeg få vaksine?

I Gran er det fastlegene som vil vaksinere innbyggere under 65 år, som er i risikogruppe på grunn av underliggende sykdom. 

Dette vil foregå slik at fastlegene kartlegger hvilke av sine pasienter som er i risikogruppe. Du trenger ikke å ringe din fastlege for å få time, men registrere deg i vaksinekøen. Da blir du kontaktet når det er din tur til å få vaksinen.

Jeg er i risikogruppe, men har fastlege i annen kommune. Hva gjør jeg?

Fastlegene har ansvar for å kartlegge hvem av sine pasienter som er i risikogruppe på grunn av underliggende sykdom. Fastlegene skal deretter melde fra om dette til de aktuelle pasientenes bostedskommune. 

Det er kommunen du bor i som har ansvar for å gi deg et vaksinetilbud. Hvordan dette organiseres, kan være forskjellig fra kommune til kommune. Noen steder vil det være fastlegene som vaksinerer personer i risikogruppe på grunn av underliggende sykdom, andre steder vil det være helsepersonell i kommunen som vaksinerer. 

I Gran er det fastlegene som skal vaksinere personer under 65 år som er i risikogruppe på grunn av underliggende sykdom. Du skal uansett registrere deg i vaksinekøen. Du blir kontaktet når det er din tur til å få vaksine.

Hvordan skjer vaksinasjonen?

Vaksinen settes av kvalifisert helsepersonell. Du får vaksinen i overarmen.

Må jeg ta koronavaksine?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Du bestemmer selv om du vil ta koronavaksine når du får tilbudet.

Hvilken vaksine får vi?

Den vaksinen vi i hovedsak har fått i Gran kommune er fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Vaksinen består av to doser. De som har fått første dose før uke elleve, skal ha tre uker mellom dosene. De som får første dose fra uke elleve, skal ha seks uker mellom dosene. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Vi har i tillegg fått vaksinen fra AstraZeneca. Fra 9. mars anbefaler FHI  at AstraZeneca-vaksinen benyttes for alle over 18 år. Nye undersøkelser viser at vaksinen har god effekt også for innbyggere over 65 år. Vaksinen består av to doser som skal gis med fire–tolv ukers mellomrom. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

 • Norge har 11. mars satt vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause. Dette er på grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp hos en person som nylig hadde fått vaksinen. Etter meldinger om blodpropp og blødninger hos noen personer som har fått vaksinen i Norge, undersøker FHI og Legemiddelverket grundig om det er sammenheng mellom vaksinen og ulike former for blodpropp. Les mer om vaksinesituasjonen på FHIs nettsider.

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Må jeg betale for vaksinen?

Du trenger ikke å betale for å få koronavaksinen. Vaksinen er gratis og du kan heller ikke betale for å få vaksinen tidligere.

Hvordan kan jeg vite om vaksinen er trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Du kan lese mer om hvordan koronavaksinene godkjennes på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Har koronavaksinene bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når en vaksine er godkjent, vet vi mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne. Vi vet sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet foreløpig lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Du kan lese mer om bivirkninger og hvordan myndighetene følger med på bivirkninger av koronavaksiner, på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Får jeg covid-19 av å ta koronavaksine?

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så du får ikke covid-19 av å ta dem.

Etter du har fått koronavaksine, kan du få en bivirkning med symptomer som minner om for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.  

Jeg er gravid. Kan jeg få koronavaksine?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende.

FHI mener derfor at det foreløpig ikke er aktuelt å generelt anbefale gravide å ta vaksinen. Vaksinering av gravide i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende kan vaksineres.  

Skal barn få vaksinen?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. FHI (Folkehelseinstituttet) anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.   

Jeg har hatt covid-19. Bør jeg likevel ta vaksine?

Personer som har hatt covid-19 anbefales å vaksinere seg, så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst tre–fire uker etter man er symptomfri.

Det er så langt usikkert om personer som har hatt covid-19 er immune mot koronavirus (covid-19). 

Jeg er usikker på om jeg vil/kan ta vaksinen. Hva gjør jeg?

Er du usikker på om du ønsker å ta vaksinen fordi du føler du vet for lite? Da kan du finne mer informasjon på Legemiddelverkets nettsider. Du finner også informasjon om koronavaksine på Helsenorges nettsider.

Er du usikker på om du kan ta vaksinen på grunn av egen helse? Ta kontakt med din fastlege.

Jeg er fullvaksinert. Må jeg fortsatt følge alle råd og regler om smittevern?

De aller fleste eldre som bor på sykehjem i Norge er allerede fullvaksinert. Nå får stadig flere hjemmeboende eldre vaksinen. Når eldre som bor hjemme er fullvaksinert, kan de leve mer som normalt.

Her er rådene til deg som bor hjemme og som er fullvaksinert:

 • Du kan ha nær fysisk kontakt med et begrenset antall uvaksinerte personer, og de samme over tid. De bør ikke ha nær kontakt med flere enn nasjonale (eller lokale) bestemmelser tilsier. Du må selv definere hvem som er dine nærmeste.
 • Hvis både du og den du møter er vaksinert, kan dere ha nær fysisk kontakt. Med nær fysisk kontakt menes blant annet klemming.
 • Kontakten med vaksinerte personer kommer i tillegg til de uvaksinerte personene du selv har definert som dine nærmeste.
 • Du kan etter vaksinasjon leve mindre tilbaketrukket, men bør følge nasjonale (eller lokale) smittevernråd. Med "mindre tilbaketrukket" menes at du stort sett kan leve som alle andre i samfunnet.
 • Foreløpig anbefales at alle ansatte i hjemmetjenesten, også de vaksinerte, holder minst en meter avstand til andre hvis mulig. Det gjelder også hvis du som mottar tjenesten er vaksinert. Dette er fordi det er usikkerhet om hvor godt vaksinen beskytter mot smittespredning.
 • For deg som har nedsatt immunforsvar eller dersom det av annen grunn vurderes mulighet for redusert vaksineeffekt, anbefales det at lege gjør en individuell vurdering.