Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 22. jan. 2021 kl. 15:47

Informasjon om koronavirus

Les mer

Spørsmål og svar om koronavaksine

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om koronavaksine – og svar på disse. Informasjonen er hentet fra nettsider til statlige myndigheter, som Folkehelseinstituttet (FHI).

Når kan jeg få koronavaksine?

I starten vil vi ikke ha nok koronavaksiner i Norge til alle i de anbefalte gruppene. Derfor må vi først gi vaksinen til dem som trenger det mest.

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

  1. beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
  2. alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
  3. alder 75-84 år 
  4. alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
  5. alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  6. alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  7. alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  8. alder 55-64 år 
  9. alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Prioriteringen er bestemt av nasjonale myndigheter. Vi som kommune har ikke mulighet til å endre på rekkefølgen.

Hvordan får jeg time til vaksinering?

Du som er over 85 år vil få innkalling til vaksinasjon. Innkallingen får du enten via hjemmetjenesten, eller ved at vi i kommunen ringer deg.

Du som er under 85 år vil etter hvert kunne bestille time for vaksinering. Vi gir ny informasjon om hvem det gjelder, når og hvordan, så snart det er klart for dette.

Jeg jobber med helse i Gran kommune. Når kan jeg få vaksine?

Hvis du jobber med helse i Gran kommune, kan du ta kontakt med din leder og spørre. 

Vi har foreløpig ikke nok vaksiner til alt helsepersonell, men følger en intern prioriteringsliste som er basert på kriterier fra FHI. Disse kritieriene kan du lese om på FHIs nettsider.

Jeg er på besøk i Gran kommune. Kan jeg få vaksinen her?

Hvis du skal oppholde deg i Gran kommune over lengre tid, for eksempel noen uker, vil du kunne få vaksinen her – dersom det blir din tur i køen i løpet av oppholdet.

Hvis du kun er på besøk i Gran noen dager, en helg eller lignende, har vi ikke mulighet til å overføre innkallingen du har fått i din hjemkommune.

Hvordan skjer vaksinasjonen?

Vaksinen settes av kvalifisert helsepersonell. Du får vaksinen i overarmen.

Må jeg ta koronavaksine?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Du bestemmer selv om du vil ta koronavaksine når du får tilbudet.

Hvilken vaksine får vi?

Den første vaksinen vi har fått til Norge, og også til Gran kommune, er fra Pfizer. Vaksinen består av to doser, som skal gis med tre ukers mellomrom. 

Når du får den første vaksinedosen, får du ny time til vaksinedose nummer to. Vaksinen skal gi beskyttelse mot covid-19 sju dager etter siste dose. 

Må jeg betale for vaksinen?

Du trenger ikke å betale for å få koronavaksinen. Vaksinen er gratis og du kan heller ikke betale for å få vaksinen tidligere.

Hvordan kan jeg vite om vaksinen er trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Du kan lese mer om hvordan koronavaksinene godkjennes på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Har koronavaksinene bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når en vaksine er godkjent, vet vi mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne. Vi vet sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet foreløpig lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Du kan lese mer om bivirkninger og hvordan myndighetene følger med på bivirkninger av koronavaksiner, på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Får jeg covid-19 av å ta koronavaksine?

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så du får ikke covid-19 av å ta dem.

Etter du har fått koronavaksine, kan du få en bivirkning med symptomer som minner om for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.  

Jeg er gravid. Kan jeg få koronavaksine?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende.

FHI mener derfor at det foreløpig ikke er aktuelt å generelt anbefale gravide å ta vaksinen. Vaksinering av gravide i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende kan vaksineres.  

Skal barn få vaksinen?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. FHI (Folkehelseinstituttet) anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.   

Jeg har hatt covid-19. Bør jeg likevel ta vaksine?

Personer som har hatt covid-19 anbefales å vaksinere seg, så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst tre–fire uker etter man er symptomfri.

Det er så langt usikkert om personer som har hatt covid-19 er immune mot koronavirus (covid-19).