Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 18. juni 2021 kl. 16:01

Informasjon om koronavirus

Les mer

Spørsmål og svar om koronavaksine

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om koronavaksine – og svar på disse. Informasjonen er hentet fra nettsider til statlige myndigheter, som Folkehelseinstituttet (FHI).

Når kan jeg få koronavaksine?

I starten vil vi ikke ha nok koronavaksiner i Norge til alle i de anbefalte gruppene. Derfor må vi først gi vaksinen til dem som trenger det mest.

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

 1. beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. alder 75-84 år 
 4. alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
 5. alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 6. alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. alder 55-64 år 
 9. alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Prioriteringen er bestemt av nasjonale myndigheter. Vi som kommune har ikke mulighet til å endre på rekkefølgen.

Hvordan får jeg time til vaksinering?

Du som er over 85 år vil få innkalling til vaksinasjon. Innkallingen får du enten via hjemmetjenesten, eller ved at vi i kommunen ringer deg.

Alle innbyggere over 18 år som ønsker å ta koronavaksine, må registrere seg i vaksinekøen her.

Slik registrerer du deg

 1. Du logger deg inn med BankID.

 2. Du kan velge om du vil registrere deg selv, eller hjelpe en annen.

 3. Svar på enkle spørsmål om alder, yrke og helse.

 4. Du får en bekreftelse på SMS om at du er registrert.

 5. Alle i vaksinekøen blir satt i prioritert rekkefølge, etter nasjonale anbefalinger (se avsnitt under om "Hvem prioriteres først?").

 6. Etter hvert som vaksinene kommer inn til kommunen, vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Det kan ta tid før det er din tur.

 7. Når det er din tur, kan du få time i løpet av noen få dager.

 8. Trykk da på lenken du har fått på SMS for å bestille timer.

 9. Du skal ha to doser med vaksine. Velg derfor to tidspunkt med cirka seks ukers mellomrom, i samme bestilling.

 10. Bestillingen din bekreftes på SMS.

Se video med forklaring her:

Trenger du hjelp?
Hvis du ikke har et familiemedlem, en venn eller nabo som kan hjelpe deg med registreringen, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp.

Ring vår koronatelefon 91 11 05 80 (tastevalg to) mandag–fredag mellom klokka 10.00 og 14.00. På grunn av at vi trenger noe tid til opplæring av ansatte, har vi ikke mulighet til å hjelpe med registrering før torsdag 11. februar.

Jeg jobber med helse i Gran kommune. Når kan jeg få vaksine?

Helsepersonell skal, i likhet med andre innbyggere, registrere seg i vaksinekøen. Da vil du bli kontaktet når det er din tur til å få vaksine. Har du spørsmål kan du ta kontakt med din leder.

Vi har foreløpig ikke nok vaksiner til alt helsepersonell, men følger en intern prioriteringsliste som er basert på kriterier fra FHI. Disse kritieriene kan du lese om på FHIs nettsider.

Jeg er på besøk i Gran kommune. Kan jeg få vaksinen her?

Hvis du skal oppholde deg i Gran kommune over lengre tid, for eksempel noen uker, vil du kunne få vaksinen her – dersom det blir din tur i køen i løpet av oppholdet. Husk i så fall å registrere deg i vaksinekøen.

Hvis du kun er på besøk i Gran noen dager, en helg eller lignende, har vi ikke mulighet til å overføre innkallingen du har fått i din hjemkommune.

Jeg er i risikogruppe på grunn av sykdom. Når kan jeg få vaksine?

I Gran er det fastlegene som vil vaksinere innbyggere under 65 år, som er i risikogruppe på grunn av underliggende sykdom. 

Dette vil foregå slik at fastlegene kartlegger hvilke av sine pasienter som er i risikogruppe. Du trenger ikke å ringe din fastlege for å få time, men registrere deg i vaksinekøen. Da blir du kontaktet når det er din tur til å få vaksinen.

Jeg er i risikogruppe, men har fastlege i annen kommune. Hva gjør jeg?

Fastlegene har ansvar for å kartlegge hvem av sine pasienter som er i risikogruppe på grunn av underliggende sykdom. Fastlegene skal deretter melde fra om dette til de aktuelle pasientenes bostedskommune. 

Det er kommunen du bor i som har ansvar for å gi deg et vaksinetilbud. Hvordan dette organiseres, kan være forskjellig fra kommune til kommune. Noen steder vil det være fastlegene som vaksinerer personer i risikogruppe på grunn av underliggende sykdom, andre steder vil det være helsepersonell i kommunen som vaksinerer. 

I Gran er det fastlegene som skal vaksinere personer under 65 år som er i risikogruppe på grunn av underliggende sykdom. Du skal uansett registrere deg i vaksinekøen. Du blir kontaktet når det er din tur til å få vaksine.

Hvordan skjer vaksinasjonen?

Vaksinen settes av kvalifisert helsepersonell. Du får vaksinen i overarmen.

Må jeg ta koronavaksine?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Du bestemmer selv om du vil ta koronavaksine når du får tilbudet.

Hvilken vaksine får vi?

Den vaksinen vi i hovedsak har fått i Gran kommune er fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Vaksinen består av to doser. De som har fått første dose før uke elleve, skal ha tre uker mellom dosene. De som får første dose fra uke elleve, skal ha seks uker mellom dosene. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Må jeg betale for vaksinen?

Du trenger ikke å betale for å få koronavaksinen. Vaksinen er gratis og du kan heller ikke betale for å få vaksinen tidligere.

Hvordan kan jeg vite om vaksinen er trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Du kan lese mer om hvordan koronavaksinene godkjennes på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Har koronavaksinene bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når en vaksine er godkjent, vet vi mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne. Vi vet sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet foreløpig lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Du kan lese mer om bivirkninger og hvordan myndighetene følger med på bivirkninger av koronavaksiner, på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Får jeg covid-19 av å ta koronavaksine?

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så du får ikke covid-19 av å ta dem.

Etter du har fått koronavaksine, kan du få en bivirkning med symptomer som minner om for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.  

Jeg er gravid. Kan jeg få koronavaksine?

Det er fremdeles lite erfaring med koronavaksine til gravide. Er du gravid og har risiko for alvorlig covid-19 på grunn av annen sykdom, er det viktig at du i samråd med din lege vurderer om du bør ta vaksinen når du blir tilbudt den. Også gravide uten andre sykdommer, i områder med høy smittespredning og som ikke har muligheten til å redusere sin kontakt med andre, kan vaksineres i samråd med lege. Risiko for alvorlig sykdom bør da veies opp mot en mulig ukjent risiko ved vaksinering av deg som mor og for barnet.

Ammende kan vaksineres.  

Skal barn få vaksinen?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. FHI (Folkehelseinstituttet) anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.   

Jeg har hatt covid-19. Bør jeg likevel ta vaksine?

Har du gjennomgått covid-19 er du definert som fullvaksinert når du har fått én dose med koronavaksine. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.

Jeg er usikker på om jeg vil/kan ta vaksinen. Hva gjør jeg?

Er du usikker på om du ønsker å ta vaksinen fordi du føler du vet for lite? Da kan du finne mer informasjon på Legemiddelverkets nettsider. Du finner også informasjon om koronavaksine på Helsenorges nettsider.

Er du usikker på om du kan ta vaksinen på grunn av egen helse? Ta kontakt med din fastlege.

Jeg er fullvaksinert. Må jeg fortsatt følge alle råd og regler om smittevern?

Du blir regnet som "fullvaksinert" når

 • det er gått én uke siden du fikk andre vaksinedose
 • du har hatt covid-19 og minst tre uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder da fra en uke etter du fikk vaksinedosen.
 • du har fått første vaksinedose og deretter, minst tre uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon.

Du blir regnet som "beskyttet" når

 • du er fullvaksinert
 • det er gått tre–15 uker siden du fikk første vaksinedose
 • du har hatt covid-19. Status som beskyttet gjelder i seks måneder etter den positive prøven.

Gjennomgått infeksjon eller vaksine gir ikke garanti mot covid-19 eller mot å kunne spre smitten videre. 

Råd til deg som er beskyttet

 • I private hjem og biler kan du ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede personer.
 • Du kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Du bør fortsatt holde god avstand (minst en meter) til ubeskyttede personer i risikogruppen, som du ikke bor med til vanlig.
 • Beskyttede personer kan behandles som husstandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende.
 • Du er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. På reisen gjelder likevel de generelle rådene om avstand og bruk av munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, som på butikken, biblioteket, bussen eller lignende) må du fortsatt følge de smittevernreglene som gjelder.