Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 26. jan. 2022 kl. 09:41

Informasjon om korona

Les mer

Spørsmål og svar om koronavaksine

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om koronavaksine – og svar på disse. Informasjonen er hentet fra nettsider til statlige myndigheter, som Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvem får tilbud om vaksinen?

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

Andre grupper

  • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
  • alle som har fylt 12 år eller er eldre.

Jeg er på besøk i Gran kommune. Kan jeg få vaksinen her?

Hvis du skal oppholde deg i Gran kommune over lengre tid, for eksempel noen uker, vil du kunne få vaksinen her – dersom det blir din tur i køen i løpet av oppholdet. Da kan du ringe vår vaksinetelefon og sjekke om du kan bestille time. Telefonnummer er 91 11 05 80 (tastevalg to). Telefonen er åpen mandag–fredag klokka 10.00–12.00.

Hvis du kun er på besøk i Gran noen dager, en helg eller lignende, har vi ikke mulighet til å overføre innkallingen du har fått i din hjemkommune.

Hvordan skjer vaksinasjonen?

Vaksinen settes av kvalifisert helsepersonell. Du får vaksinen i overarmen.

Må jeg ta koronavaksine?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Du bestemmer selv om du vil ta koronavaksine når du får tilbudet.

Hvilken vaksine får vi?

Vi har tilgjengelig to vaksinetyper: 

BioNTech og Pfizer (Comirnaty): Vaksinen består av to doser, som settes med tre–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Moderna (Spikevax): Vaksinen består av to doser, som settes med fire–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Må jeg betale for vaksinen?

Du trenger ikke å betale for å få koronavaksinen. Vaksinen er gratis og du kan heller ikke betale for å få vaksinen tidligere.

Hvordan kan jeg vite om vaksinen er trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Du kan lese mer om hvordan koronavaksinene godkjennes på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Har koronavaksinene bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når en vaksine er godkjent, vet vi mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne. Vi vet sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet foreløpig lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Du kan lese mer om bivirkninger og hvordan myndighetene følger med på bivirkninger av koronavaksiner, på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Får jeg covid-19 av å ta koronavaksine?

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så du får ikke covid-19 av å ta dem.

Etter du har fått koronavaksine, kan du få en bivirkning med symptomer som minner om for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.  

Jeg er gravid/jeg ammer. Kan jeg få koronavaksine?

FHI anbefaler at gravide i andre og tredje trimester vaksineres med en mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom kan også vaksineres i første trimester, fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i første trimester hos de med underliggende sykdom.

Les mer om gravide, ammende og koronavaksine på nettsidene til FHI.

Jeg har hatt covid-19. Bør jeg likevel ta vaksine?

Har du gjennomgått covid-19 er du definert som fullvaksinert når du har fått én dose med koronavaksine. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.

Jeg er usikker på om jeg vil/kan ta vaksinen. Hva gjør jeg?

Er du usikker på om du ønsker å ta vaksinen fordi du føler du vet for lite? Da kan du finne mer informasjon på Legemiddelverkets nettsider. Du finner også informasjon om koronavaksine på Helsenorges nettsider.

Er du usikker på om du kan ta vaksinen på grunn av egen helse? Ta kontakt med din fastlege.

Hvordan fungerer koronasertifikat?

Koronasertifikatet skal vise om du

  • har en nylig negativ test
  • er vaksinert
  • er immun etter å ha hatt koronasykdom

Du kan bruke sertifikatet til å dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test når du reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet. 

Sertifikatet kan også gjøre at du unngår karantene, testing eller annet dersom du kommer fra røde land og skal inn til Norge.

Du kan lese mer om koronasertifikatet på Helsenorges nettsider.