Hopp til hovedinnholdet på siden

Startlån og boligtilskudd

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. 

Om startlån

Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

 • kjøp av bolig
 • utbedring og tilpasning av bolig
 • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
 • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Hvem kan søke om startlån?

 • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
 • Personer som mottar trygd/offentlige ytelser
 • Personer som eier bolig og har gjeldsproblemer
 • Personer med andre utfordringer og behov

For å få startlån må du kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Slik søker du

Du søker via elektronisk søknadsskjema på Husbankens nettsider. Du finner lenke under overskriften "Skjema" på denne siden. 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån. På Husbankens nettsider finner du en oversikt over det du må vite før du søker.

Når får du svar på søknaden?

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Om boligtilskudd

Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter med å skaffe deg bolig eller beholde den du har? Da kan du søke om tilskudd fra kommunen.

Ulike tilskudd

Du kan søke om tilskudd til

 • å kjøpe egen bolig
 • tilpasning av bolig
 • refinansiering av lånegjeld

Du finner mer informasjon på Husbankens nettsider.

Slik søker du

Du søker via elektronisk søknadsskjema på Husbankens nettsider. Du finner lenke under overskriften "Skjema" på denne siden.

Når får du svar på søknaden

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Trenger du nødhjelp eller akuttbolig?

Ring 90 61 83 39.

NAV Hadeland

Smietorget, Storgata 16
2750 Gran
Tlf. 55 55 33 33
www.nav.no

Postadresse:
Postboks 220
2711 Gran

Ønsker du timeavtale?
Logg inn på Ditt Nav,
eller ring telefon: 55 55 33 33

Anne Hilde Sørum

konsulent, eiendom
anne.hilde.sorum@gran.kommune.no
93 40 09 53