Parken er også et friluftsområde hvor det er etablert en tursti med lys, et skilekanlegg og ei ballslette. Disse anleggene kan benyttes til egenorganisert aktivitet og lek, og er for allmenn bruk.

Praktisk info

Send søknad til postmottak@gran.kommune.no i god tid før arrangementet finner sted.

Betingelser for leie og nøkler til Størenslunden fås ved henvendelse til innbyggersørvis på Gran rådhus eller telefon 61 33 84 00. Innbyggersørvis er bemannet mandag–fredag klokka 10.00–14.00.