Hopp til hovedinnholdet på siden

Støtte til pårørende

Du er en pårørende hvis du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en avhengighet. 

Som pårørende kan du for eksempel være et familiemedlem, en venn eller en nabo. Vi i Gran kommune har ulike tilbud som kan hjelpe deg som pårørende.

Hvilken rolle har du som pårørende?

Barn og ungdom som pårørende

Er du under 18 år og pårørende til et annet barn eller voksen med sykdom eller funksjonsnedsettelser, kan du finne mer informasjon på disse sidene:

Pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til avlastningstiltakomsorgsstønad, opplæring eller veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Målet er å gi deg støtte og å forebygge helsesvikt hos deg som pårørende.

At omsorgsarbeidet er "særlig tyngende" betyr at det må være mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid. Det kan innebære mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn, at omsorgsarbeidet strekker seg over tid og gjelder mange timer i måneden, eller at det fører til sosial isolasjon eller mangel på ferie og fritid.

Slik søker du om pårørendestøtte

Du søker pårørendestøtte ved å sende inn elektronisk søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester på nett, eller sende inn søknadsskjema i posten (PDF-fil som du kan printe ut fra denne siden). Skjemaene finner du under overskriften "Skjema" på denne siden.

Synes du det er vanskelig å fylle inn søknadsskjemaet, eller har du spørsmål om pårørendestøtte? Ta kontakt med tildelingsenheten på e-post eller telefon på 90 61 64 02.

Tildelingsenheten