Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 24. sep. 2021 kl. 14:05

Informasjon om korona

Les mer

Stor interesse for presisjonslandbruk

9. mars var nærmere hundre personer samlet på Lena for å lære om presisjonslandbruk. De hadde en interessant dag med faglig påfyll om hvordan ny teknologi kan bidra til både økt lønnsomhet for bonden og mindre negativ påvirkning på klima og miljø. 

Mange mennesker sitter på stoler i en sal.

Arrangementet var et samarbeid mellom prosjektet «Den dyktige bonden», Norsk Landbruksrådgivning Innlandet og Lena-Valle videregående skole.

Mann med mikrofon foran et lerret med informasjon.
Gjermund Tømte fra Dataväxt forklarte hvordan presisjonsutstyr gir bonden full kontroll over hvilke innsatsfaktorer som trengs på jordet.

Sparer både tid og penger

Presisjonslandbruk handler om å tilpasse behandlingen av planter og husdyr etter behov. En tilpasset bruk av innsatsmidler gir både økt effektivitet og bedre bedriftsøkonomi på gården. I tillegg til mindre tid i traktoren vil bruken av gjødsel, sprøytemidler og drivstoff gå ned. En annen positiv effekt er mindre jordpakking på grunn av redusert traktorkjøring.

Et eksempel er at man bruker data fra kamera på utstyret, værsatelitter og sensorer til å beregne akkurat hvor mye det må sprøytes på ulike deler av jordet, eller at man med en robot bare sprøyter den enkelte ugressplante. Forsøk viser at det på denne måten er mulig å redusere bruken av plantevernmidler med over 90 prosent.

Enkelt å komme i gang

Det krever ikke store investeringer eller mye kompetanse å komme i gang med presisjonslandbruk. For mange kan det lønne seg å starte i det små, og heller videreutvikle innsatsen ettersom man får erfaring med teknologien.

Et enkelt sted å starte er å gå til innkjøp av en GPS og sporfølgere. Dette kan monteres på alle typer traktorer og utstyr; og så er man i gang.

Både forskning og praktisk erfaring lokalt

Norge er langt framme på forskning og utvikling av presisjonsteknologi, og flere gårdbrukere i Toten- og Hadelandregionen har allerede flere års erfaring med ulike typer presisjonsutstyr. Deltakerne på fagdagen fikk både høre om dette og se hva utstyrsleverandørene hadde å tilby.

Senter for presisjonslandbruk på NIBIO Apelsvoll gjennomfører nå et stort prosjekt i samarbeid med NLR og bondeorganisasjonene for å spre forskningsresultatene videre til bøndene gjennom praktisk anvendbare verktøy.

Om prosjektet «Den dyktige bonden»

«Den dyktige bonden» er et treårig klima- og miljøprosjekt i regi av Østre Toten kommune og Landbrukskontoret for Hadeland, med mål om å bidra til økt kompetanse hos de lokale gårdbrukerne, og bistad til tilrettelegging for å drive enda bedre landbruk. Det er tett sammenheng mellom klimatiltak i landbruket, god agronomi og god økonomi.

Følg med på prosjektets facebookside for info om kommende kurs og fagdager.