Tiltakene gjelder til 11. april. Du kan lese mer på regjeringens nettsider om de ulike tiltaksnivåene. Se også svar på ofte spurte spørsmål om de nye tiltakene nederst i denne artikkelen.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Kommunene må vurdere tiltaksnivået i tråd med den lokale smittesituasjonen. Det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak for:
  • vielser der kun brudeparet, vigsler og to vitner kan være til stede
  • begravelser og bisettelser med maks ti personer tilstede, eller 30 personer hvis alle sitter i faste, tilviste sitteplasser
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil ti personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Det er likevel krav om hjemmekontor for de som har mulighet for dette. 

Butikker og tjenester

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • vinmonopolet
 • en-til-en-tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

 • Serveringssteder må holde stengt for besøkende, men det er tillatt med take away.
 • Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikke.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre. Treningssenteret skal ha stengt for all ordinær aktivitet for kunder. Dette gjelder også personlig trening selv om dette utføres som én-til-én-trening med instruktør.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Anbefalinger:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase
  • aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand
  • barn og unge kan, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner
    
 • Du bør ikke ha besøk av mer enn to personer i egen hage/eget uteområde.
   
 • Det bør holdes minst to meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
   
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
   
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
   
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
   
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
   
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
   
 • Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
   
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag sju–ti i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag sju).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Ofte spurte spørsmål

Hvorfor er det fortsatt gult nivå på skoler når kommunens næringsliv og alle fritidsaktiviteter får nye strengere regler?

Smitten i Gran de siste ukene stammer fra kommuner rundt oss og har to hovedkilder, byggearbeidsplasser og private sammenkomster. I noen tilfeller har dette ført til videresmitte innad i husstander og til skole og barnehage. Det er viktig å få kontroll på denne smitten som skjer på tvers av kommunene og mellom familie og venner. Skoler og barnehager er altså rammet av videresmitte, men de er ikke en viktig kilde til smitte i Gran kommune.

Hvilke regler gjelder for barn og hvem de kan ha på besøk i hjemmet, og hvor mange kan de ha besøk av?

Nå skal vi være veldig forsiktig med besøk hjemme. Barn kan ha besøk av barn fra egen kohort, i tillegg til én til to faste venner. Disse bør være de samme over tid. Utendørs kan en derimot drive idretts- og fritidsaktivitet og være opptil ti samlet i en gruppe. Ideelt sett skal all slik aktivitet foregå med  to meters avstand, og dette gjelder også utendørs.

Hvilke regler gjelder for barnebursdager? Er det forskjell på om vi er ute eller inne?

Ja det er forskjell. Innendørs barnebursdager bør vi ikke ha nå. Med kjente barn fra egen kohort fra skole og barnehage kan en feire utendørs og være inntil ti barn i en slik sammenkomst.

Kan barn ha overnattingsbesøk av barn fra egen kohort i skole eller barnehage?

Nei, det fraråder vi nå . På skole og i barnehage har vi et godt smittevern som overvåkes av voksne. På et overnattingsbesøk blir dette annerledes. Derfor sier vi at overnattingsbesøk bør utstå til godt etter påske, så lenge vi er på dette høye tiltaksnivået.

Hva er forskjellen på smittekarantene og ventekarantene?

Smittekarantene gjelder når du er nærkontakt til en som er smittet. Da blir du kontaktet av smittevernteamet og satt i karantene i minst ti dager. Du får god muntlig og skriftlig veiledning om hvordan du skal forholde deg. 

Det vi kaller ventekarantene er egentlig ikke noen karantene, men et forebyggende tiltak. Dette har vi særlig brukt nå når vi har mye mutantsmitte. Det betyr at husstandsmedlemmer til de som er nærkontakt holder seg hjemme til nærkontakten har fått svar på sin første test. Dette har vi hatt stor gevinst av de siste ukene.

Tidligere har barn nesten ikke blitt smittet, mens nå er flere barn i Gran smittet. Hva kommer det av?

Pandemien er nå mer utbredt, og vi har mer smitte totalt. Dermed blir også flere barn og unge smittet. Men den viktigste årsaken er at vi nå hovedsakelig har engelsk mutantvirus som smitter lettere og som gir mindre symptomer. Har man mindre symptomer og er smittet, isolerer man seg ikke, eller holder seg hjemme i samme grad. Dermed øker sannsynligheten for å smitte andre.

Er alle smittede i Gran de siste ukene smittet med mutantvirus?

Ja. Alle de smittede de tre siste ukene er smittet med mutantvirus.

Hvilke regler gjelder for rehabilitering en-til-en?

Det er viktig å presisere at selv om en-til-en-virksomhet som for eksempel frisører og fotpleiere kan holde åpent, gjelder dette ikke personlige trenere med en-til-en-tjenester på et treningssenter. Slik står det i reglene:

 • Treningssenteret skal ha stengt for all ordinær aktivitet for kunder. Dette gjelder også personlig trening selv om dette utføres som en-til-en-trening med instruktør.

Hvilke regler gjelder for studenter som vil komme hjem til påske?

Studenter som studerer i utlandet bør holde seg i utlandet. Det er en hovedregel som i for seg også gjelder studenter som kommer fra studiesteder hvor det er utstrakt smitte. Vi må allikevel innse at noen av disse studentene må foreta såkalt nødvendige reiser. Det er et begrep som den enkelte avgjør sammen med sin familie. Så de som avgjort mener de må hjem til påske, kan reise hjem.

Men så er det noen ting å passe på. Det er viktig å forberede seg litt, og ikke leve et utstrakt sosialt liv umiddelbart før avreise til Gran. En bør teste seg rett før avreise til Gran. Er det vanskelig, er det mulig å teste seg her i Gran rett etter hjemkomst. Unngå å være for tett på familien de første dagene, og unngå besøk til sårbare familiemedlemmer. Denne påsken er heller ikke tiden for "get together"- selskap med gamle klassekamerater.

Hvilke regler vil gjelde for oss som bor i Gran i påsken?

Det viktigste nå er å holde seg i ro og bare være sammen med medlemmer av egen husstand. Det er lov å dra på hytta, men de samme reglene gjelder der. Ta hensyn til lokalmiljøet i kommunen hvor du har hytte. Ikke benytt deg av kommunens tibud, og handle med deg det du trenger fra egen kommune før du drar til hytta.

Er det greit å reise til andre kommuner for å handle?

Nei, det er ikke greit. De kommunene som ikke har så strenge tiltak vil nok helst ikke ha besøk av oss. Det skal i det hele tatt være svært spesielle grunner til for å reise til noen andre kommuner for å handle nå.

 

Hva gjør Gran for å møte de enda strengere tiltakene om hjemmekontor?

Vi forholder oss til de nye strenge tiltakene som sier at det er påbud om hjemmekontor for alle som kan, og at dette gjelder så langt det er praktisk mulig. Alle møter foregår nå digitalt.

Hvordan vil dette påvirke innbyggernes muligheter til å få kontakt og møter med saksbehandlere? Er innbyggersørvis fortsatt åpent?

Innbyggersørvis og sentralbord er åpent som vanlig fra klokka 10.00 til 14.00. Du finner også kontaktinformasjon til ansatte på kommunens nettside. For noen tjenester kan du også bestille time hos saksbehandler digitalt, under menypunktet "Timebestilling". Møter med saksbehandlere vil forgå på telefon eller som digitale møter.

Hvilke regler gjelder for personer som har flere arbeidsforhold, og jobber på flere steder?

I Gran kommune er dette spørsmålet relevant for ansatte som har to arbeidssteder, der begge krever fysisk tilstedeværelse. Gitt at det ikke er særlig sårbare grupper man jobber med, er dette i orden. Det forutsettes at det holdes god avstand, helst minst to meter, og at arbeidsgiver/-leder har gjort en risikovurdering. Andre arbeidsgivere bør også gjøre en slik risikovurdering dersom de har arbeidstakere som har flere arbeidsforhold.

Blir det endringer i reglene for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonene?

Oppdaterte smittevernregler for helse- og omsorgssentrene finner du på kommunens nettside. Vi har også strammet litt inn i forbindelse med at vi nå har er sterengere titaksnivå.

Dette innebærer at alle bør unngå besøk hjemme. Det er unntak for:

 • besøk hos personer som er i livets siste fase
 • beboere ved langtidsavdeling på helse- og omsorgssentrene og andre institusjoner kan ha besøk av én til to faste personer

Blir dagsentrene rammet av de nye tiltakene?

Nei, dagsentrene vil fortsatt være åpne. Dette er et veldig viktig tilbud for dem som bruker det, og også for deres pårørende.