Du kan slappe slappe av, lene deg tilbake og bare lytte- eller du kan kombinere lyttingen med håndarbeid av ulikt slag. Alle er velkomne til å være med.  det blir selvsagt muligheter for å låne bøker og stille spørsmål. Hadeland husflidsalg sørger for enkel servering med kaffe og te. Tilbudet er gratis. 

Arrangør: Gran bibliotek og Hadeland husflidslag.