Les gjennom anbefalingene jevnlig, og tenk over hvordan du forholder deg til dem. Nå er det påvist smitte i vår kommune, og vil vi be deg om å være nøye på å holde avstand og unngå sosial kontakt utenfor husstanden.

Fylkesmannen i Innlandet oppdaterte nylig sine anbefalinger, som på noen områder går lenger enn regjeringens. Du finner som sagt anbefalingene på nettsiden vår. La oss minne deg noen av de som det krever mye av oss å overholde, men som kan være helt avgjørende for å unngå å bli smittet eller å smitte andre:

  • Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig (oppdatert)
  • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
  • Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås (ny)
  • Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff) (oppdatert)
  • Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka. (ny)
  • Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon (ny)
  • Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme (ny)

Tenk igjennom hvordan du kan overholde disse anbefalingene.