Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester gir tjenester hele døgnet til innbyggere som har utviklingshemming, ervervede skader eller andre bistandsbehov.

Mange av beboerne bor sammen i boliger som består av flere boenheter. Andre får tjenester i eget hjem.

Tilrettelagte tjenester kan omfatte

  • Hjelp med praktiske gjøremål i hjemmet
  • Hjelp til egenomsorg og personlig stell
  • Opplæring i dagliglivets gjøremål
  • Tilsyn og oppfølging av opptrenings- og behandlingsopplegg etter anvisning fra for eksempel lege, habiliteringstjenesten, fysioterapeut.
  • Hjelp til å delta i sosiale og kulturelle aktiviteter
  • Dagsentertilbud eller annet tilrettelagt arbeid

Slik søker du om tilrettelagte tjenester

Tildelingsenheten tildeler tilrettelagte tjenester i bolig.
Søknad om helse- og omsorgstjenester

Tjenesten ytes i henhold til enkeltvedtak, og etter gjeldende lovverk. 

Gunn Kristin Reinli
enhetsleder
gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
Tlf. 916 61 345

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune

Tildelingsenheten
tildelingsenheten@gran.kommune.no