Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester gir tjenester hele døgnet til innbyggere som har utviklingshemming, ervervede skader eller andre bistandsbehov. 

Alle tjenestemottakerne får tjenester i eget hjem, for eksempel i bofellesskap. I tillegg tilbyr vi tjenester som avlastning og dagtilbud.

Tilrettelagte tjenester kan omfatte

  • bistand med praktiske gjøremål i hjemmet
  • bistand til egenomsorg og personlig stell
  • opplæring i dagliglivets gjøremål
  • oppfølging av trening og behandling, etter anbefaling fra for eksempel lege, habiliteringstjenesten eller fysioterapeut
  • bistand til å delta i sosiale og kulturelle aktiviteter
  • dagsentertilbud eller annet tilrettelagt arbeid
  • avlastning til foreldre og andre omsorgspersoner

Slik søker du om tilrettelagte tjenester

Det er tildelingsenheten i Gran kommune som tildeler tilbud om tilrettelagte tjenester.

Vi yter tjenester i tråd med enkeltvedtak og gjeldende lovverk.

Gunn Kristin Reinli

enhetsleder
gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
91 66 13 45

Kari Richardsen

enhetsleder
kari.richardsen@gran.kommune.no
92 67 31 28

Kjersti Nøddelund Ramberg

enhetsleder
kjersti.ramberg@gran.kommune.no
92 60 09 33