Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester gir tjenester hele døgnet til innbyggere som har utviklingshemming, ervervede skader eller andre bistandsbehov.  Alle tjenestemottakerne får tjenester i eget hjem, for eksempel i bofellsskap. I tillegg tilbyr vi tjenester som avlastning og dagtilbud.

Tilrettelagte tjenester kan omfatte

  • bistand med praktiske gjøremål i hjemmet
  • bistand til egenomsorg og personlig stell
  • opplæring i dagliglivets gjøremål
  • oppfølging av trening og behandling, etter anbefaling fra for eksempel lege, habiliteringstjenesten eller fysioterapeut
  • bistand til å delta i sosiale og kulturelle aktiviteter
  • dagsentertilbud eller annet tilrettelagt arbeid
  • avlastning til foreldre og andre omsorgspersoner

Slik søker du om tilrettelagte tjenester

Det er tildelingsenheten i Gran kommune som tildeler tilbud om tilrettelagte tjenester.

Vi yter tjenester i tråd med enkeltvedtak og gjeldende lovverk.

Tildelingsenheten

Kjersti Nøddelund Ramberg

enhetsleder
kjersti.ramberg@gran.kommune.no
92 60 09 33

Kari Richardsen

enhetsleder
kari.richardsen@gran.kommune.no
92 67 31 28