Det har kommunens kriseledelse bestemt i møte tirsdag morgen. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan gjøre egne vurderinger for tiltaksnivået i barnehager og skoler, ut fra den lokale smittesituasjonen.

– Vi vil vurdere på nytt hvilket nivå de to berørte barnehagene skal drives videre på, når denne uka er over, opplyser kommuneoverlege Are Løken.

Rødt nivå for barnehagene kan innebære blant annet å dele inn barna i mindre kohorter, å ha faste ansatte per kohort, sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider, dele inn uteområder og vurdere ulike oppmøtetider for barn.

Resten av barnehagene i kommunen drives fortsatt på gult nivå, men med noe forsterket innsats.

Barneskoler og ungdomsskoler drives på gult nivå

I tråd med tiltakene som regjeringen har innført for kommunene i Viken og for Gran kommune, vil barneskolene og ungdomsskolene våre fortsatt drives på gult nivå.

– Vi vurderer tiltaksnivået individuelt for hver skole. Det er smittesituasjonen ved den aktuelle skole som vil avgjør om skolen skal drives på gult eller rødt nivå, sier Løken.

Informasjon til næringslivet

De strenge smitteverntiltakene som ble innført natt til tirsdag, er vedtatt av regjeringen - basert på råd fra nasjonale helsemyndigheter. Vi som kommune har ikke mulighet til å gi dispensasjon og lette på disse tiltakene. Vi har kun mulighet til å innføre strengere regler dersom den lokale smittesituasjonen krever det, for eksempel å innføre rødt nivå ved smitte i en barnehage.

Selv om tiltakene er strenge og rammer noen bransjer spesielt hardt, er det også noen muligheter innenfor reglene. For eksempel kan serveringssteder tilby take away og butikker kan fortsatt selge produkter via nettbutikk eller lignende løsninger, og levere ut forhåndsbestilte varer.