I forbindelse med de to nye smittetilfellene, er seks private nærkontakter satt i smittekarantene her i Gran. I tillegg er fire nærkontakter ved byggeplassen satt i karantene. Disse følges opp av sine bostedskommuner.

– Smittesporingen ved arbeidsplassen fortsetter fredag, men det ser i dag ut til å være liten fare for at det dreier seg om et utbrudd, opplyser kommuneoverlege Are Løken.