Elever både på første og andre trinn har fra før av tilbud om tolv timer gratis SFO. Fra og med 1. august 2024, skoleåret 2024/2025, vil denne ordningen utvides til også å gjelde elever på tredje trinn. 

Dette er vedtatt av Kunnskapsdepartementet, i forskrift til opplæringsloven.