Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet. 

Om trygghetsalarm

 • Alarmen er knyttet til en vaktsentral som videreformidler kontakt med hjemmesykepleien. 
 • Det er hjemmesykepleien som rykker ut dersom en alarm utløses.
 • Trygghetsalarm innvilges til personer med økt fare for å falle, eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Hvordan virker alarmen?

 • Du får en alarmknapp som festes på håndleddet eller henger rundt halsen.
 • Når man trykker på alarmknappen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg.
 • Trygghetsalarmen er koblet til røykvarsler som varsler brannvesenet ved behov.

Alarmen er knyttet til en vaktsentral som videreformidler kontakt med hjemmesykepleien. Det er hjemmesykepleien som rykker ut dersom en alarm utløses.

Trygghetsalarm innvilges til personer med økt fare for å falle, eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Hva koster det?

Du finner priser under overskriften «Priser» på denne siden.

Du vil motta faktura hvert kvartal. Prisene justeres hvert år.

Slik søker du

 • I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov
 • Vi vurderer søknaden din og finner det tilbudet som passer best for deg.

Helse og omsorgstjenester - søknad 

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Behandling av søknad

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt. 
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på  3 uker fra du mottok det.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Anne Slette
Enhetsleder hjemmetjenesten
anne.slette@gran.kommune.no
Tlf: 934 00 809

Tildelingsenheten
tildelingsenheten@gran.kommune.no