Bakgrunnen for dette er at vi for tiden har et svært høyt sykefravær blant ansatte på korttidsavdelingen ved Marka helse- og omsorgssenter (avdeling 2).

– For å opprettholde driften ved korttidsavdelingen på Marka, må vi få hjelp av ansatte ved trygghetsavdelingen på Skjervum i denne perioden, forklarer kommunalsjef for helse- og omsorg i Gran kommune, Haakon Brænden.

Det er nødvendig at kommunen sikrer driften ved korttidsavdelingen på Marka, fordi dette er tjenestetilbud til noen av pasientene våre med dårligst helsetilstand. Her er også kommunens KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser). 

Har hatt møte med de ansatte

Helse- og omsorgssjefen opplyser at tilgjengelige vikarer blir brukt så mye som de har mulighet til, men at dette ikke er nok.

– På korttidsavdelingen hjelper vi innbyggere med komplekse behov, som krever fagkompetanse. Derfor trenger vi den hjelpen vi nå får fra ansatte som vanligvis jobber på trygghetsavdelingen, forklarer Brænden.

Kommunen har gjennomført drøftings- og informasjonsmøter med de ansatte før avdelingen ble stengt, for å forberede situasjonen.

– Vi opplever stor velvilje fra medarbeiderne ved trygghetsavdelingen og det er vi veldig takknemlige for, sier helse- og omsorgssjefen.

Slik får innbyggere avlastningsopphold og rullerende korttidsopphold i perioden

Trygghetsavdelingen på Skjervum helse- og omsorgssenter er en avlastningstjeneste for eldre som bor hjemme, men som trenger ekstra hjelp i en kortere peiode.

I hele perioden trygghetsavdelingen holdes stengt, sørger vi for avlastningsopphold for innbyggere som trenger det. Fra og med 31. mai gjenopptar vi tilbudet med rullerende korttidsopphold. Tjenestene vil i hovedsak gis ved kommunens andre sykehjemsavdelinger. Noen innbyggere vil få hjelp som hjemmetjenester.

Hvis det blir behov og det er fullt på alle kommunens plasser, vil vi kjøpe plasser fra private leverandører.

Målet er å kunne bruke avdelingen igjen fra og med uke 33 .